Biokaasulaitoksen käyttöönotosta mahdollista hajuhaittaa

Lahti Energia on ottamassa käyttöön uutta biokaasulaitosta Hartwallilla Lotilan teollisuusalueella. Käyttöönoton yhteydessä saattaa syntyä tilapäistä hajuhaittaa pääsiäisen jälkeisellä viikolla (11.–16.4.).

Lahti Energian Hartwallin biokaasulaitoksen 1. reaktoriin syötetään prosessin käynnisteenä lietettä viikolla 15. Syöte ajetaan biokaasulaitokselle säiliöautolla ja syötetään letkulla reaktoriin. Lietteen syötöstä saattaa tulla väliaikaista hajuhaittaa Hartwallin laitosalueen ympäristöön.

Pahoittelemme mahdollista hajuhaittaa!

Lisätietoja:

Lahti Energia Oy: Sandor Luukkanen sandor.luukkanen@lahtienergia.fi

One1 Oy: Heli Kettunen heli.kettunen@one1.fi