Piirroshahmot, kuvituskuva

Energiansäästöä pumppaussähkön optimoinnilla

Kaukolämmön tuotannossa käytettävä pumppaussähkö on vähentynyt noin puolella. Pumppujen automatisoinnin ja tehtyjen optimointiprojektien ansiosta kaukolämpöä saadaan siirrettyä asiakkaille tehokkaasti ja taloudellisesti.

Pumppaussähköllä tarkoitetaan sähköenergiaa, jota kaukolämpöpumput käyttävät lämmön siirtämiseen asiakkaille. Vuodesta 2014 alkaen pumppaussähkön kulutus on vähentynyt noin puolella pumppaamojen automatisoinnin sekä optimointiprojektin ansiosta. Säästö vastaa yli tuhannen omakotitalon käyttämää sähköenergiaa vuodessa. Pumppaussähkön optimoinnilla on saatu aikaan energiansäästön lisäksi taloudellista säästöä.

Kaukolämpöverkon tuotannon ja kulutuksen tasapainoa säädetään verkon paine-eron mukaan. Pumppaamojen optimoinnissa niiden ohjausta on automatisoitu, jolloin tarvittava paine-ero säädetään automaattisesti aiemman käsin säädön sijaan.

Optimoidulla paine-erosäädöllä varmistetaan riittävä kaukolämpöveden virtaus ja vältytään turhalta pumppaukselta. Säätö näkyy keskimääräisen paine-eron laskussa, joka puolestaan näkyy säästönä pumppujen käyttämässä sähköenergiassa.