Energiatehokkaampi ICT – laiteuusinnat laskevat energiankulutusta

Lahti Energian ICT-yksikön valintoja ohjaavat energiansäästö ja laitteiden käytön optimointi. Lähes poikkeuksetta energiaa säästävät ratkaisut ovat myös taloudellisesti kannattavampia.  

Palvelinsalien sähkönkulutus puolittunut 

Pilvipalveluiden käytön yleistyessä löytyy silti edelleen toimintoja, joissa käytetään myös paikallisia palvelimia. Palvelimia ja niihin liittyviä palveluita uusittaessa on huolehdittava siitä, että vanhat järjestelmät poistetaan käytöstä ja korvataan uusilla, tehokkaammilla ratkaisuilla. Palvelimien virtualisointi, kapasiteetin optimointi ja vanhojen järjestelmien poistaminen on vähentänyt Lahti Energian palvelinsalien käyttämän sähköenergian määrää n. 50 %.  

”Näin suuri vähennys vaikuttaa myös tilojen jäähdytyksen tarpeeseen. Lisäksi mahdollisimman pitkäikäiset laitteet vähentävät laitteiden vaihtotyötä ja siten omia päästöjään.” kertoo ICT-päällikkö Juha Rantala. 

Työasemien vaihtosyklejä pidemmiksi 

Aiemmin Lahti Energian työasemat vaihdettiin kolmen vuoden vaihtosyklissä. Vaihtotyötä oli paljon ja laitteet olivat vielä pääosin hyvässä kunnossa ja käyttökelpoisia. Tämän takia pidensimme vaihtovälin neljään vuoteen. Työasemien vaihtotyötä on vähemmän ja jatkossa vaihdamme reilut 20 konetta vähemmän vuodessa.  

”Pyrimme kierrättämään vanhat laitteemme mahdollisimman kattavasti. Vanhat laitteet tyhjennetään tietoturvallisesti ja sen jälkeen ne menevät suurimmaksi osaksi uusiokäyttöön.” Juha kertoo.