Energiatehokkaampia hankintoja ja kohti sähköautoilua

Moni lahtelainen tunnistaa Lahti Energian punaiset, valkoisilla liehuilla teipatut autot katukuvassa. Lahti Energialla on käytössään yli viisikymmentä työautoa, joilla kuljetaan huolto- ja asennustöihin sekä työmaille.

Siirrymme asteittain kohti päästöttömämpää autoilua ja hankimme sähköautoja autokannan uudistamiseksi nykyisten autojen suunnitelman mukaisessa vaihdossa. Dieselkäyttöisiä pakettiautoja pyritään korvaamaan mahdollisuuksien mukaan täyssähköisillä malleilla, joiden käytönaikaiset hiilidioksidipäästöt jäävät polttomoottoriautoja huomattavasti pienemmiksi. Vuonna 2022 sähkö-/kaasuautojen osuus koko autokannasta oli 38 %

”Hankinnoissa kiinnitämme entistä enemmän huomiota mm. yhteistyökumppaneiden vastuulliseen toimintatapaan ja kestäviin laatutekijöihin. Pelkästään hinnalla vertailu ei ole enää tätä päivää, vaan hankinnoissa tulee pohtia, kuinka voimme vaikuttaa myös omiin päästöihimme”, kertoo Lahti Energian hankintapäällikkö Marko Kosonen.

Työajoneuvojen energiatehokkuutta lisää se, että autojen lataus ajastetaan huippukulutustuntien ulkopuolelle. Tuodessaan auton takaisin, kuljettaja kytkee auton lataukseen ja auton lataus ohjelmoidaan myöhäiseen iltaan tai yöaikaan tapahtuvaksi. Näin kuormitusta pystytään siirtämään sellaiseen vuorokaudenaikaan, jolloin sähkön käyttö on jo muutenkin vähäisempää.

Strategiamme mukaisesti tavoitteenamme on olla ilmastopositiivisia vuoteen 2035 mennessä. Jotta tavoite saavutetaan, on tehtävä paljon sekä pieniä että suuria muutoksia koskien työtapoja, työvälineitä ja tuotantoa sekä tutkittava aktiivisesti uusia teknologioita ja tapoja tuottaa energiaa. Tuorein investointimme on Kymijärven uusi sähkökattila.