Kymijärvellä harjoitellaan suuronnettomuuden torjuntaa

Kymijärven voimalaitosalueella käynnistettiin aamulla suuronnettomuusharjoitus. Pelastuslaitoksen suunnittelemaan harjoitukseen osallistuu Lahti Energian henkilöstön lisäksi useita muita viranomaistahoja. Harjoituksessa testataan Lahti Energian sekä viranomaistahojen toimintavalmiutta sekä yhteistyökykyä suuronnettomuustilanteessa.

Harjoituksen puitteet ovat varsin massiiviset ja tilanne saattaa ulospäin näyttää aivan aidolta. Laitosalueella on muun muassa useita paloautoja. Harjoitus kestää aamupäivän ajan.

Pelastuslaitos tiedottaa harjoituksen etenemisestä.