Kymijärvi III -laitos aloitti kaupallisessa käytössä

Kymijärvi III -biolämpölaitos siirtyi kaupalliseen käyttöön 1.4.2020. Se merkitsi paitsi nelivuotisen projektin valmistumista myös merkittävää vähennystä hiilidioksidipäästöissä.

Kymijärvi III -projekti toteutui vuonna 2020 suunnitelmien mukaisesti. Lahti Energia vastaanotti kaikkien suurimpien laitetoimittajien urakat maaliskuun loppuun mennessä. Samalla myös viranomais- sekä käyttö- ja kunnossapitovastuut siirtyivät Lahti Energialle. Laitos tuotti lämpöä ensimmäistä kertaa kaukolämpöverkkoon elokuussa 2019.

Urakka lukeutui Lahti Energia -konsernin ja koko Lahden kaupungin suurimpiin investointeihin. Hanke käynnistyi syksyllä 2016, ja laitosta on enimmillään ollut rakentamassa yli 500 henkilöä. Uuden laitoksen myötä Lahdessa on tuotettu energiaa lähes hiilineutraalisti bio- ja kierrätyspolttoaineista. Uusi biolämpölaitos vähentää vuosittaisia hiilidioksidipäästöjämme 600 000 tonnilla, mikä vastaa joka toisen lahtelaisen vuosittaisia päästöjä.

Kymijärvi III -biolämpölaitoksen kattila hyödyntää uusinta kiertoleijutekniikkaa sekä pitkälle kehitettyä lämmöntalteenottojärjestelmää (LTO). Ne yhdessä tekevät laitoksesta Suomen nykyaikaisimman voimalaitoskokonaisuuden. LTO-järjestelmän ansiosta prosessivettä voidaan valmistaa savukaasujen lauhteesta. Testien mukaan laitoksen hyötysuhde on hyvä ja päästöt vähäiset.

Voit katsoa rakennushankkeen timelapse-videon myös Youtubesta