Lahti Energia on irtisanonut venäläiset polttoainesopimukset

Lahti Energia on irtisanonut kaikki hakesopimukset, jotka perustuvat tuontiin Venäjältä.

Käytämme energiantuotannossamme pääosin kotimaisia polttoaineita. Käyttämistämme polttoaineista Venäjältä on tuotu maakaasua, öljyä ja vähäisessä määrin metsähaketta.

Lahti Energian omat varastot ja kotimainen hake riittävät kattamaan hakepolttoaineen tarpeemme. Mikäli biopolttoaineen saanti vaikeutuu, meillä on valmius kaukolämmön tuotannon varmistamiseksi käyttää myös turvetta, kivihiiltä ja öljyä. Öljytilaukset venäläisomisteiselta Teboililta on jo lopetettu.