Lahti Energialta kaukolämpöliiketoiminnan palveluita Orimattilan Lämmölle

Lahti Energia alkaa tuottaa Orimattilan Lämpö Oy:lle kaukolämpöliiketoiminnan palveluita 1.9.2021 alkaen. Yhteistyön tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää kaukolämmön kilpailukykyä ja toimitusvarmuutta Orimattilassa. Lisäksi sillä haetaan uusia kasvumahdollisuuksia lämmitysmarkkinoilta sekä kustannussäästöjä päivittäisessä toiminnassa.

Energiapalvelun tuottamisessa hyödynnetään Lahti Energian paikallista osaamista ja resursseja sekä alihankintaketjua. Energiapalvelusopimuksen tarkoituksena on myös kehittää Orimattilan Lämmön kaukolämpötoimintaa. Kehittämishankkeiden toteuttamisesta, resurssoinnista ja rahoituksesta sovitaan erikseen

Orimattilan Lämmön kaksi työntekijää siirtyvät Lahti Energian palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Palvelusopimus on voimassa 31.12.2022 saakka.