Pasi Valjakka Lahti Energialta ja Reijo Reponen Hollolan Tilapalvelusta

Lahti Energian ja Hollolan kunnan hankkeelle Energianerokas 2021 -tunnustus

Lahti Energian ja Hollolan kunnan energiatehokkuuden seurantajärjestelmä on saanut Vuoden Energianerokas 2021 -tunnustuksen. Tunnustuksen myönsivät Työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva.

Hollolan Tilapalvelu Oy ja Lahti Energia Oy kehittivät yhteistyössä energian- ja sisäilmaolosuhteiden seurantajärjestelmän. Järjestelmällä seurataan Hollolan kunnan ja Hollolan Asuntotalojen kaikkien kiinteistöjen lämmön-, sähkön ja vedenkulutusta reaaliajassa. Siirrettävillä antureilla voidaan mitata myös kiinteistöjen sisäilmaolosuhteita, kuten lämpötilaa ja kosteustasapainoa. Reaaliaikainen mittaustieto antaa mahdollisuuden päästä nopeasti kiinni ongelmakohtiin mahdollisissa ongelmatilanteissa. Järjestelmästä saatava data tukee myös päätöksentekoa energiaremontteihin ja muihin energiatoimenpiteisiin valmistautuessa ja edesauttaa tietoon perustuvaa energiatehokkuuden johtamista.

Tunnustus oivaltaville ja erottuville teoille energiankäytön tehostamiseksi

Vuoden Energianerokas -kilpailu nostaa esiin oivaltavia ja erottuvia tekoja, joita energiatehokkuussopimuksiin liittyneet sadat toimijat toteuttavat vuosittain energiankäytön tehostamiseksi. Hollolan kunnan ja Lahti Energian lisäksi muut vuonna 2021 tunnustuksen saaneet ovat SOK:n Sipoon logistiikkakeskuksen kokonaisvaltainen energianhallinta sekä Vatajankoski Oy:n kaukolämpöverkon hukkalämpöratkaisu.

‒ Vuoden Energianerokas 2021 -tunnustuksen saaneet teot nojaavat vastuullisen energiankäytön kulmakiviin, innovatiivisten teknisten ratkaisujen hyödyntämiseen, seurannan ja mittausten merkitykseen sekä pitkäjänteiseen ja kokonaisvaltaiseen toimintaan, sanoo palkittavat teot valinneen tuomariston puheenjohtaja Tiina Sekki Energiavirastosta.

Voittajat valitsi tuomaristo, johon kuuluivat yli-insinööri Tiina Sekki Energiavirastosta, erityisasiantuntija Pia Kotro työ- ja elinkeinoministeriöstä, innovatiivisten liiketoimintamallien asiantuntija Janne Hietaniemi, Solved Oy:stä, uusiutuvien energiajärjestelmien professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sekä seuranta- ja vaikutukset alueen johtaja Ulla Suomi Motivasta.