Lahti Energian OmaWatti-palvelu LABin muotoilijoiden kehitettävänä

Lahti Energian asiakaskäytössä oleva OmaWatti-palvelu oli LAB-ammattikorkeakoulun käyttöliittymäsuunnittelumenetelmät-kurssin harjoitustyönä keväällä 2023. UX/UI-koulutusohjelman opiskelijoista muodostettiin viisi ryhmää, jotka tarkastelivat palvelun käytettävyyttä ja tekivät prototyyppiehdotuksen paremmasta mobiilikäyttökokemuksesta. 

”Oli ilo ottaa vastaan harjoitustöitä, joiden laatu oli erinomainen. Kurssi oli opiskelijoille viiden opintopisteen arvoinen, mutta ryhmien työt vaikuttivat siltä, että aiheisiin oli yli opintopisteiden laajuisesti käytetty aikaa”, kehitys- ja ict-johtaja Juha-Pekka Moisio Lahti Energiasta iloitsee.

Kurssin opettaja Ville Tervo on toiminut käyttöliittymäsuunnittelun parissa useissa yrityksissä. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus digitaalisten palveluiden palvelumuotoilusta, IX/UX/UI-suunnittelusta sekä visuaalisesta suunnittelusta. ”UXUI-koulutusohjelman opiskelijat ovat erittäin motivoituneita ja kuten lopputuloksista käy ilmi, on taitotaso jo ensimmäisen opintovuoden jälkeen korkealla. Opettajana on ilo työskennellä innostuneiden ja taitavien ihmisten kanssa”, LAB Muotoiluinstituutissa luennoitsijana toimiva Ville Tervo arvioi opiskelijoidensa erinomaista tekemistä. 

OmaWatti-palvelun käytettävyyttä oli arvioitu muun muassa huononäköisten, lukuohjelmia käyttävien, motoriikkarajoitteisten ja monien muiden erityiskäyttäjäryhmien kannalta. Huomiota ja kehitysideoita tuli esimerkiksi väreihin, painikkeiden kokoon, rakenteeseen, selkeyteen ja moneen muuhun yksityiskohtaan. Prototyypeissä oli jäsennetty asioita hieman eri tavoin, millä oli pyritty selkeyttämään käyttökokemusta palvelua käyttävälle asiakkaalle. 

Ryhmien työt on toimitettu Lahti Energian OmaWatti-tiimille tutustuttavaksi ja hyödynnettäväksi. LABin opiskelijatyössä tunnistettuja asioita tullaan hyödyntämään OmaWatti-palvelun kehitystyössä. 

”Kokemus yhteistyöstä LAB Muotoiluinstituutin kanssa oli erittäin positiivinen ja teemme jatkossakin konkreettista yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Oppilaat ovat osaavia ja motivoituneita, ja lisävirtaa tekemiseen antaa case oikeasta elämästä”, Juha-Pekka Moisio tiivistää oppilaitosyhteistyön positiivisen annin. 

Lisätietoa:

Juha-Pekka Moisio, kehitys- ja ICT-johtaja, Lahti Energia Oy

juha-pekka.moisio@lahtienergia.fi

Ville Tervo, luennoitsija, LAB Muotoiluinstituutti

ville.tervo@lab.fi