Lahti Energian polttoainetilanne tulevalle lämmityskaudelle hyvä

Lahti Energian energiantuotannossaan käyttämien bio- ja kierrätyspolttoaineiden varastotilanne tulevalle lämmityskaudelle on hyvä. Energiantuotannossamme bio- ja kierrätyspolttoaineiden osuus on yli 90 %.

Lahti Energian maakaasun käyttö on vähäistä ja maakaasun saanti on turvattu. Lahti Energia käyttää maa- ja biokaasua yhtenä osana kaukolämmön, sähkön ja prosessilämmön tuotannossaan. Maakaasun osuus Lahti Energian polttoainekäytöstä on noin 5 % ja sen käyttö painottuu talvikuukausiin. Toiminnassamme maakaasu voidaan tarvittaessa korvata vaihtoehtoisella polttoaineella.

Lisätietoa: viestinta@lahtienergia.fi