Onnistuneet investoinnit kääntävät sähkön verkkopalveluhinnan laskuun

Lahti Energia Sähköverkko on investoinut viime vuosina merkittävästi etenkin toimitusvarmuutta parantaviin hankkeisiin. Lahti Energia Sähköverkon kokonaispotti investointeihin 10 viime vuoden ajalta on 110 miljoonaa euroa, josta noin 80 %  on kohdistunut toimitusvarmuutta parantaviin hankkeisiin.

Keskijänniteverkon kaapeleita on kaivettu maan alle yli 300 kilometriä. Maakaapelien osuus keskijänniteverkosta on nyt 64 % (41% v. 2010). Asemakaava-alueiden sähkönjakelu hoidetaan Lahti Energia Sähköverkon alueella nyt lähes 100-prosenttisesti maakaapelein. Asemakaava-alueiden ulkopuolella vain noin viisi prosenttia asiakkaista on edelleen ilmajohtoihin perustuvan jakelun varassa.

– Olemme onnistuneet sähköverkoston toimitusvarmuutta parantavissa maakaapelointihankkeissa hyvin: pääosalla asiakkaistamme toimitusvarmuus täyttää jo nyt vaatimukset, joita laki edellyttää meiltä vuoden 2036 loppuun mennessä, kertoo Lahti Energia Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Antti Rautiainen.

Lahti Energia Sähköverkon asiakkailla sähköt olivat poikki keskimäärin vain 5 minuuttia koko vuoden aikana. Vikojen kesto haja-asutusalueellakin oli valtakunnallisesti verraten erittäin hyvä.

Investoinnit myrskysietoisempaan sähköverkkoon ovat osin lakisääteisiä. Sähkömarkkinalakiin tuli vuonna 2013 velvoite rajata sähkökatkojen kesto korkeintaan kuuteen tuntiin asemakaava-alueilla ja 36 tuntiin kaava-alueen ulkopuolella.

Huoli riittävistä toimintaedellytyksistä

Sähkönkäytön ennakoidaan jopa tuplaantuvan Suomessa seuraavien 30 vuoden aikana, kun puhdas sähkö korvaa laajalti fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Tämä edellyttää merkittäviä verkostoinvestointeja sähköverkoissa.

– Lahden sähköverkossa kuormitusten kasvu ei aiheuta laaja-alaista verkoston uusimistarvetta, mutta pistemäisesti verkkoa varmasti joudutaan vahvistamaan, Rautiainen kertoo.

Vaikka suuria investointipaineita ei Lahti Energia Sähköverkon alueella juuri nyt ole, on Rautiainen silti huolissaan alan yleisistä toimintaedellytyksistä. Jos uudistetun sähkömarkkinalain myötä leikataan sähköverkkoyhtiöiden investointien rahoitusta ja samaan aikaan investointien materiaalikustannukset nousevat markkinatilanteen vuoksi, erityisesti kaupunkialueilla investointien toteuttaminen kannattavasti vaarantuu. Tästä saattaa Rautiaisen mukaan muodostua kohtalainen uhka hyvän toimitusvarmuuden ylläpitämiselle sähkönkäytön lisääntyessä energiamurroksen vuoksi. Rautiainen peräänkuuluttaakin nyt päättäjiltä valppautta reagoida tilanteeseen tarvittaessa ripeästikin, mikäli jo tehdyt päätökset ajavat kehitystä väärään suuntaan.

–  Energiahuolto vaatii pitkäjänteisyyttä sekä vakautta kaikilla toiminnan osa-alueilla, Rautiainen muistuttaa.

Sähkön verkkopalveluhinnat laskevat

Lahti Energia Sähköverkon alueella kiireisimmät asemakaava-alueiden toimitusvarmuusinvestoinnit on toteutettu ja investointimääriä voidaan tulevina vuosina jonkin verran pienentää. Lisäksi rahamarkkinoiden korkotaso pysyttelee yhä alhaisena. Molemmilla asioilla on vaikutusta sähköverkkopalvelun hintakehitykseen.

Lahti Energia Sähköverkko laskee sähkön verkkopalveluhintoja 1.11.2021 alkaen. Sähkön verottomat verkkopalveluhinnat halpenevat jakelualueella keskimäärin neljä prosenttia. Hinnanalennuksessa ei ole vielä huomioituna uudistetun sähkömarkkinalain myötä valvontamenetelmiin mahdollisesti tulevia muutoksia. Muutosten myötä tarkastellaan mahdollisuuksia uusiin hinnanalennuksiin.

Lisätietoja:
Lahti Energia Sähköverkko Oy
toimitusjohtaja Antti Rautiainen
p. 050 501 4650