Pientuotannon netotus laskutuksen pohjaksi

Lahti Energia Sähköverkko Oy ottaa 1.1.2023 alkaen käyttöön sähkönkulutuksen ja -tuotannon netottavan mittaustavan. Muutos perustuu Valtioneuvoston asetukseen (TEM/2020/208) ja koskee sähköntuotannon käyttöpaikkoja, joiden tuotanto on enintään 100 kVA. Ensi vuoden alusta kulutus ja tuotanto netotetaan. Tämä tarkoittaa, että tuotettu sähkö vähennetään kulutetusta sähköstä ja ainoastaan näiden erotus siirtyy sähkölaskulle. Verkkoon siirtynyt ylijäämäsähkö korvaa täysimääräisesti verkosta otetun sähkön määrää ja asiakas saa näin kaiken tuottamansa sähkön ensisijaisesti omaan käyttöönsä. Asiakas säästää tällöin myös verkkopalvelun siirtomaksussa ja sähköverossa.

Miten netotus toimii?

Uudessa mittaustavassa kulutus ja tuotanto lasketaan mittausjakson sisällä yhteen. Jos kohteessa samanaikaisesti sekä tuotetaan että kulutetaan sähköä, tuotettu sähkö alentaa suoraan kulutetun sähkön määrää. Jos tuotetun sähkön määrä ylittää kulutuksen, näyttävät kulutustiedot kyseiseltä ajanhetkeltä nollaa. Ulos myytävää ylijäämäsähköä syntyy puolestaan silloin, kun oma tuotanto ylittää kohteen sähkönkulutuksen mittausjakson aikana.

Esimerkki 1: Jos tunnin mittausjaksolle on tullut yhteensä 4 kilowattituntia kulutusta ja 2 kilowattituntia tuotantoa, lopputulos on nettona 2 kilowattituntia kulutusta ja 0 kilowattituntia ylijäämätuotantoa.

Esimerkki 2: Jos tunnin mittausjaksolle on tullut yhteensä 2 kilowattia kulutusta ja 3 kilowattia tuotantoa, lopputulos on nettona 0 kilowattituntia kulutusta ja 1 kilowattitunti ylijäämätuotantoa.

Mittausmuutos ei vaadi asiakkaalta toimenpiteitä, vaan se koskee 1.1.2023 alkaen automaattisesti kaikkia sähköntuottajia, joiden tuotanto on enintään 100 kVA.

Tuotetun ja kulutetun sähkön seuraaminen OmaWatti-palvelussa

Kehitämme sähköisiä palvelujamme muutoksen mukaisesti, ja tammikuun 2023 aikana pääset tarkastelemaan netotettuja kulutuksen ja tuotannon aikasarjoja online-palvelussamme OmaWatissa. Sieltä näet edelleen myös suoraan mittarilta mitatut aikasarjat, joille netotusta ei ole vielä tehty.

Lisätietoja

Lahti Energia Sähköverkko Oy
Mittauspalvelut
02917 02926
mittaus@lahtienergia.fi