Rankapuun varastointi alkaa Urasan tontilla

Muuttuneen maailmantilanteen vuoksi Kymijärvi III -voimalaitoksen käyttöön tarvitaan poikkeuksellisen suuret polttoaineen varmuusvarastot. Varsinaisen voimalaitosalueen polttoainekenttä on jo täydessä käytössä, joten joudumme ottamaan myös niin sanotun Urasan tontin (Koksikatu 8) käyttöömme. Varastoinnista on tehty ilmoitus Hämeen ELY-keskukselle, joka on hyväksynyt varastoinnin. Urasan tontille varastoidaan rankapuuta.

Toimitukset alueelle alkavat touko-kesäkuun vaihteessa. Rankapuuvaraston koko voi enimmillään olla 20 000 kiintomottia.

Rankakuormien ajo lisää liikennettä Kymijärven voimalaitosalueen lähiympäristössä. Puuta ei ajeta alueelle viikonloppuisin eikä yöaikaan, mutta arkipäivisin kuormien purkamisesta voi aiheutua vähäistä melua. Puuta ei murskata alueella.

Pahoittelemme varastoinnista mahdollisesti aiheutuvaa haittaa!