Sähköverkon johtoalueita raivataan

Lahti Energia Sähköverkko Oy aloittaa sähköverkon johtoalueiden raivaukset Hollolassa. Raivaukset tehdään maasta käsin 20 kV:n ja 0,4 kV:n sähkönjakeluverkoille. Työ alueella kestää syksyyn saakka, ja se tehdään sähköverkon toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi. Ympäröivä luonto huomioidaan niin hyvin kuin mahdollista.

Raivauksia tehdään Perhoslehdossa, Tiilikankaalla, Hälvälässä, Soramäessä, Vesalassa, Parinpellossa, Uskilassa, Isomyllyssä, Kastarissa, Kaunkorvessa, Hatsinassa, Laitialassa ja Manskivessä. Metsuri työskentelee päivisin kello 8–17. Työstä ei aiheudu haittaa sähkönjakelulle.

Johtoalueiden raivaukset ovat osa sähköverkon jatkuvaa perushuoltoa, jolla varmistetaan turvallinen ja toimitusvarma sähkönjakelu. Puustoa raivataan etteivät puiden oksat hangatessaan tai huonot puut kaatuessaan vaurioittaisi sähkölinjaa. Huoltotoimenpiteet ovat sähköverkkoyhtiön lakisääteinen velvollisuus.

Lahti Energia Sähköverkko pyrkii siihen, että huoltotoimenpiteet rasittaisivat luontoa mahdollisimman vähän. Ympäröivä luonto huomioidaan töiden aikana niin hyvin kuin mahdollista. Raivauksessa poistetut puut, oksat ja pensaat ovat maanomistajan omaisuutta ja ne jäävät sijoituslupaehtojen mukaisesti maanomistajan korjattavaksi ja käytettäväksi.

Lisätietoja:
Käyttö- ja kunnossapitoinsinööri Sami Rasi
Lahti Energia Sähköverkko Oy
029 000 8240
sami.rasi@lahtienergia.fi