Lahti Energia tekee sähköverkon johtokatujen reunapuiden sahauksia helikopterilla heinäkuussa

Muokkaus aikatauluun: Kovan tuulen ja sateiden vuoksi sahaus aloitetaan 6.7.2023.

Lahti Energia Sähköverkko aloittaa 20 kilovoltin johtokatujen reunapuiden helikopterisahauksen 5.7.2023. Sahaus tehdään yhteistyössä vaativiin helikopterilla tehtäviin töihin erikoistuneen Heliwest Oy:n kanssa. Työ alueella kestää noin kuukauden ja se tehdään sähköverkon toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi.

Reunapuiden helikopterisahausta tehdään Hollolassa Uskilan, Hatsinan, Kastarin, Kaunkorven, Järventaustan, Lahdenpohjan ja Manskiven alueella säiden salliessa arkisin kello 8–17. Työ tehdään turvallisesti ja vahingoittamatta aluskasvillisuutta. Sähköasentajista koostuva työryhmä valvoo maasta helikopterisahausta ja varmistaa näin työn-, sekä alueella liikkuvien turvallisuuden. Työn edetessä työryhmä pyrkii myös ilmoittamaan ennakkoon sahaustoimenpiteiden aloittamisesta kohteessa.

Oksien sahaustoimenpide ei vahingoita puuston kasvua tai vähennä metsän arvoa. Työ kohteessa tehdään nopeasti ja meluhaitta jää lyhytaikaiseksi. Sahaustyön aikana lyhyet sähkönjakelun keskeytykset ovat mahdollisia, jos sahauksessa putoavat oksat jäävät kiinni johtoihin.

Oman turvallisuuden varmistamiseksi pyydämme välttämään tarpeetonta liikkumista ulkona työalueen läheisyydessä sahaustyön aikana. Myös koti- ja tuotantoeläimet kannattaa pitää sisätiloissa sahaustyön aikana. Pyydämme olemaan yhteydessä, jos kiinteistöllänne on käsiteltävän johdon läheisyydessä meluherkkiä eläimiä aitauksissa tai tarhoissa.

Lahti Energia Sähköverkko pyrkii siihen, että huoltotoimenpiteet rasittavat luontoa mahdollisimman vähän. Ympäröivä luonto huomioidaan töiden aikana niin hyvin kuin mahdollista. Raivauksessa poistetut puut, oksat ja pensaat ovat maanomistajan omaisuutta ja ne jäävät sijoituslupaehtojen mukaisesti maanomistajan hyödynnettäväksi. Piha-alueilla ja yleisillä paikoilla, kuten puistoissa, raivaustähteet kootaan kasoihin. Emme jätä raivattua kasvustoa tielle, poluille, pelloille, aitojen päälle tai puihin roikkumaan.

Johtoalueiden raivaukset ovat osa sähköverkon jatkuvaa perushuoltoa, jolla varmistetaan turvallinen ja toimitusvarma sähkönjakelu. Huoltotoimenpiteet ovat sähköverkkoyhtiön lakisääteinen velvollisuus.

Lisätietoja:

Sami Rasi
käyttö- ja kunnossapitoinsinööri

Lahti Energia Sähköverkko Oy

029 000 8240

sami.rasi@lahtienergia.fi