Sähköverkot mahdollistavat energia-alan vihreämmän tulevaisuuden

Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii muutosta myös suomalaiseen energiajärjestelmään. Tuulisähkö on jo halvin tapa tuottaa energiaa, ja puhdas sähkö korvaakin laajalti fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Sähkön kysyntä on siksi voimakkaassa kasvussa ja sähköverkot joutuvat tulevaisuudessa ennenäkemättömälle rasitukselle. Sähkönkäytön ennakoidaan jopa tuplaantuvan Suomessa seuraavien 30 vuoden aikana.

Yhteiskunnan sähköriippuvuuden kasvaessa myös sähkön toimitusvarmuusvaatimukset kiristyvät entisestään. Kaupungistumiskehityksen myötä tämä korostuu kaupunkialeilla. Edellä mainittu kehitys edellyttää merkittäviä investointeja erityisesti kaupunkien sähköverkkoihin.  

Valvontamalli ei huomioi riittävästi kaupunkiverkkojen kustannusrakennetta

Valvontamallin tarkoituksena on huolehtia tuottotasosta, joka turvaa riittävät investoinnit sähköverkkoon yhtiöiden taloutta vaarantamatta.  Kaupunkialueella sähköverkon rakentaminen on merkittävästi kalliimpaa kuin haja-asutusalueella. Vuonna 2021 jakeluverkkoyhtiöiden valvontaan sovellettavaa mallia kiristettiin tavalla, joka ei huomioi riittävästi kaupunkiverkkojen muuta maata olennaisesti korkeampaa kustannustasoa eikä siten kohtele tasapuolisesti verkkoyhtiöitä.  Uusilla yksikköhinnoilla kaupunkiverkoissa ei edes tehokkaasti toimien ole mahdollista päästä yksikköhintojen määrittämään kustannustasoon investoinneissa.

Valvontamallia päivitetään uudelleen vuoden 2024 alusta. Tässä muutoksessa on koko yhteiskunnan kannalta välttämätöntä varmistaa, että myös kaupungeissa verkkoinvestoinnit voidaan tehdä taloudellisesti kannattavasti. Muutoin investointimäärät vääjäämättä vähenevät, mikä pitkään jatkuessaan johtaa verkkojen toimintavarmuuden heikkenemiseen. Verkonparannusinvestointeja on voitava tehdä kannattavasti, jotta asiakkaat voivat jatkossakin luottaa arjessaan siihen, että sähkö riittää ja katkoja ei synny verkkojen huonon kunnon vuoksi.

Suomalainen valvontamalli toimii

Sähköverkkotoimintaa on viime aikoina parjattu. On jopa sanottu, että sähköverkkolupa olisi lupa painaa rahaa. Sähköverkkotoiminta on kyllä monopolitoimintaa, jossa yksittäiselle yhtiölle on annettu yksinoikeus verkkopalveluun maantieteellisellä vastuualueellaan. Toimintaa kuitenkin säännellään sähkömarkkinalain perusteella ja valvonnasta vastaa Energiavirasto. Suomalainen valvontamalli toimii ja hinnat joustavat myös alaspäin.

Kun korkotaso pysyttelee alhaalla ja valvontamallin tuottopohjaa määrittelevät yksikköhinnat laskivat, Lahdessakin sähkön siirtohintoja lasketaan. Viimeksi hintoja laskettiin marraskuussa ja nyt toukokuussa on edessä uusi noin 10 prosentin hinnanalennus.

Lahti Energia Sähköverkon verkkopalveluhinnat ovat erittäin edulliset ja toimitusvarmuus on hyvä. Viime vuonna asiakkaamme olivat sähköttä keskimäärin vain kuusi minuuttia.

Antti Rautiainen
verkkojohtaja

Lue uutinen verkkopalveluhinnan laskusta

Hintavertailua eri yhtiöiden välillä

Lähde Muut yhtiöt: Energiaviraston tilasto 1/2022, Lahti Energia: hinnasto 1.5.2022

Verkkopalvelumaksun jakautuminen 1.5.2022 hinnoilla