Sota nostaa kotimaisten polttoaineiden kysyntää ja hintaa

Nostamme kaukolämmön hintaa heinäkuun alusta lähtien keskimäärin kuusi prosenttia. Hinnannousun taustalla ovat yleinen inflaatio ja erityisesti polttoaineiden hintojen nousu, joka johtuu Venäjän aloittamasta sodasta Ukrainassa ja siihen liittyvistä pakotteista.

Venäläisen puuhakkeen tuonnin keskeytyminen Suomeen on kiristänyt puupolttoaineiden markkinoita Suomessa. Venäjän vastaiset talouspakotteet ovat myös sotkeneet maakaasu- ja öljymarkkinoita nostaen hinnat ennätyskorkealle. Tällä puolestaan on vaikutusta kotimaisen polttoaineen kustannuksiin kuljetus- ja korjuukustannusten noustessa. Samalla kiihtyvä inflaatio eli yleinen kustannusten nousu heijastuu kaukolämmön tuotantokustannuksiin.

Polttoaineiden hintakehitysnäkymä on edelleen epävakaa.

– Seuraamme tilannetta tarkasti ja jatkamme tuotantomme optimointia hyödyntäen edullisimpia polttoaineita sekä tuotantomuotoja, jotta voimme pitää kaukolämmön hintavakaana ja kilpailukykyisenä niin nyt kuin pidemmälläkin aikavälillä, Lahti Energian toimitusjohtaja Jouni Haikarainen toteaa.

Seuraavan lämmityskauden polttoaineet turvattu

Lahti Energia käyttää kaukolämmön tuotannossa puuntuotannon sivuvirroista syntyvää haketta sekä kierrätyspolttoainetta. Vuonna 2021 Lahti Energian runkoverkkoon tuottamasta kaukolämmöstä miltei 85 prosenttia tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä. Viime vuonna Venäjän puuntuonnin osuus Lahti Energian puuhakkeen käytöstä oli hieman yli 10 prosenttia.

Lahti Energia irtisanoi kaikki Venäjän tuontiin perustuvat hakesopimukset jo sodan alussa.

– Puuhakkeen tuonti Venäjältä on tasapainottanut puumarkkinaa Suomessa. Tuonnin osuus Lahti Energian hankinnassa on pidetty niin vähäisenä, että pystymme korvaamaan sen kotimaisella hakkeella. Parhaillaan solmimiemme hankintasopimusten kautta kotimainen hake riittää kattamaan hakepolttoaineen tarpeemme tulevaksi lämmityskaudeksi. Samalla olemme saaneet hyvin hankittua myös kierrätyspolttoainetta. Lahti Energian lämmöntuotanto on siis turvattu syksyllä alkavalle lämmityskaudelle, vakuuttaa Haikarainen.

Lahti Energian tuotantolaitoksissa voi tarpeen mukaan käyttää monia eri polttoaineita, mikä ylläpitää tuotannon toimintavarmuutta muuttuvissakin tilanteissa. Lisäksi kehitämme lämmöntuotantoamme monipuolisemmaksi. Parhaillaan toteutamme Ali-Juhakkalaan lämpöpumppulaitosta, jolla kaukolämpöä tuotetaan jätevedestä. Tulevaisuudessa yhä suurempi osa kaukolämmöstä tuotetaan lämpöpumpuilla mm. teollisuuden hukkalämpöjä hyödyntäen.

Kaukolämpö päihittää edelleen muut lämmitysmuodot

Lahti Energian riippuvuus tuontipolttoaineista on nykyisin hyvin vähäinen, mikä helpottaa kilpailukykyisen hintatason ylläpitämistä myös poikkeustilanteen jatkuessa. Bio- ja kierrätyspolttoainetta hyödyntävän energiatuotannon vuoksi Lahti Energian kaukolämmön hinta säilyy edelleen hyvin kilpailukykyisenä suurten kaupunkien kaukolämmön hintavertailussa sekä maalämpöön nähden.

Haikarainen korostaa, että nyt tehtävä hinnankorotus johtuu poikkeuksellisesta tilanteesta ja on siis yksinomaan Venäjän aloittaman sodan vaikutusten seurausta. Pitkällä aikavälillä kehitämme tuotantoamme edelleen monipuolisemmaksi ja pidämme kaukolämmön kilpailukykyisenä lämmitysmuotona. Kaukolämpö ja kaukolämpöverkko ovat keskeisessä asemassa lämmityksen päästöjen vähentämisessä. Kaukolämpöverkko mahdollistaa muun muassa hukkalämpöjen hyödyntämiseen sekä lämpövarastot, mikä tarkoittaa polttoaineiden käytön vähenemistä energiatuotannossa. Yhteiskunnan sähköistymisen myötä sektori-integraatio yhdistää kaukolämpöverkon osaksi laajempaa energiajärjestelmää. Tämä mahdollistaa uusiutuvan sähköntuotannon voimakkaan lisääntymisen vähentäen samalla riippuvuutta venäläisestä energiasta.

Energia-asiantuntijat käytössäsi

Haluamme olla sinun ensisijainen energiakumppanisi. Koskee asiasi sitten kaukolämpöä, jäähdytystä, energiansäästöä tai vaihtoehtoisia ratkaisuja, voit aina soittaa asiantuntijoillemme. Tarjoamme asiantuntijuutemme käyttöösi ja uskomme sen auttavan sinua pohdinnoissasi eteenpäin.

Kaukolämmön yhteystiedot

Kaukolämmön yhteystiedot

Täältä löydät kaukolämmön yhteyshenkilöt.