Uusi keskitetty tiedonvaihto parantaa sähköyhtiöiden asiakaspalvelua

Helmikuussa 2022 otetaan käyttöön keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub. Sähkönkäyttöön liittyviä tietoja, kuten sähkönkäyttöpaikan kulutustiedot ja asiakastiedot, siirretään sähkömarkkinalain mukaisesti datahubiin. Olemme myös päivittäneet rekisteriselosteen muutoksen osalta.

Tällä hetkellä esimerkiksi asiakkaan vaihtaessa myyjäyhtiötä yhtiöt käsittelevät tietoja omissa järjestelmissään. Jatkossa nämä keskitetään yhteiseen tiedonvaihtojärjestelmään. Asiakaspalvelun paranemisen lisäksi datahub avaa mahdollisuuksia kehittää uutta teknologiaa hyödyntäviä palveluja.

Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiö.

Miten muutos vaikuttaa minuun?

Tietojen keskittäminen eri toimijoiden järjestelmistä yhteen paikkaan sujuvoittaa kaikkien sähkönkäyttäjien saamaa palvelua. Tiedonvaihto on jatkossa nopeampaa ja esimerkiksi sähkönmyyjän vaihtaminen entistä sujuvampaa.

Datahubin käyttöönoton jälkeen laskulla ja sopimusvahvistuksilla on vanhan käyttöpaikkatunnuksen tilalla uusi, 18-merkkinen käyttöpaikkatunnus. Uusi tunnus näkyy jo Lahti Energia Sähköverkko Oy:n joulukuun laskulla vanhan tunnuksen rinnalla. Lahti Energia Sähköverkko Oy:n asiakkaiden tunnus alkaa numeroilla 643007489.

Muutos ei edellytä asiakkailta erillisiä toimenpiteitä.

Helmikuun 2022 jälkeen asioidessasi myyjä- tai jakeluverkkoyhtiön kanssa käytetään uutta, pidempää tunnusta. Kuten aiemminkin, asiakkaan tulisi asioida pääsääntöisesti myyjäyhtiönsä kanssa esimerkiksi asiakastietojen päivityksen, muuton tai myyjänvaihdon yhteydessä.

Ovatko tietoni turvassa?

Tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Tietojen välityksessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että tietoja saa vain henkilö tai yritys, jolla on oikeus välitettävään tietoon.

Näenkö edelleen tietoni OmaWatti-palvelusta?

Online-palvelu OmaWatti pysyy edelleen normaalisti käytössä, ja voit tarkastella siellä muun muassa kulutustietojasi, verkkopalvelu- ja kaukolämpösopimuksiasi sekä laskujasi. Uusi käyttöpaikkatunnus näkyy myös OmaWatti-palvelussa helmikuun 2022 jälkeen.

Datahub tarjoaa myös omaa online-palvelua. Käyttöönoton jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus omien tietojensa tarkastamiseen datahubin asiakaspalveluportaalissa. Palvelussa asiakas voi myös esimerkiksi antaa kolmannelle osapuolelle valtuutuksen nähdä omat kulutustietonsa. Tieto valtuutuksesta menee valtuutuksen saajalle ja näkyy palvelussa valtuutuksen antajalle. Asiakasportaaliin kirjaudutaan käyttämällä Suomi.fi-palvelun sähköistä tunnistautumista.

Voit lukea datahubista lisää Fingridin sivuilta: www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/datahub/

Tiedotetta on päivitetty 27.1.2022: lisätty teksti, että rekisteriseloste on päivitetty muutoksen osalta.