Vieraslajien kartoitusta ja torjuntaa tehdään tänäkin kesänä

Lahti Energia on sitoutunut vieraslajien kartoittamiseen ja tarvittaessa torjumiseen Lahti Energian hallinnoimilta alueilta. Vieraslajilaki (1709/2015) asettaa kiinteistön omistajalle tai haltijalle huolehtimisvelvoitteen, joka lisää vastuuta kiinteistön omistajille tai ammattimaisille toimijoille kiinteistöllä esiintyvien vieraslajien hävittämiseen tai rajoittamiseen. ELY-keskus valvoo tämän lain ja vieraslajiasetuksen (1725/2015) noudattamista.

Vieraslajit ovat haitallisia muiden kasvien kasvulle ja metsän uudistumiselle

Suomen WWF:n mukaan vieraslajeja ovat ihmisen mukana tahallisesti tai tahattomasti levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan. Tyypillisimpiä Lahden alueella esiintyviä vieraslajeja ovat muun muassa etelänruttojuuri, karhunköynnös, terttuselja ja viitapihlaja-angervo. Näitä vieraslajeja tulee tarkkailla, koska laajoina esiintyminä ne saattavat estää muiden kasvien kasvun, tukahduttaa kasvustoja tai estää metsän uudistumista.

Lahden Seudun Luonnon verkkosivujen mukaan tuontikasvit saattavat menestyä ja levitä uudessa elinympäristössään ja muuttua haitallisiksi vieraslajeiksi. Tällöin ne aiheuttavat merkittävää vahinkoa ekosysteemeille, alkuperäislajeille, metsätaloudelle tai viljelykasveille. Ne saattavat myös rajoittaa luonnon virkistyskäyttöä, levittää tauteja tai laskea kiinteistön arvoa. Haitallisia vieraslajeja eisaa tuoda Suomeen EU:sta tai sen ulkopuolelta, päästää luontoon, kasvattaa, markkinoida tai myydä. Haitallisiin vieraslajeihin luokitellaan muun muassa espanjansiruetana, jättiputket, jättipalsamit, japanin- ja sahalinintatar, komealupiini ja kurtturuusu. Kurtturuusulle astui voimaan kasvatuskielto 1.6.2022, mikä tarkoittaa myös sitä, että jo olemassa olevat esiintymät on poistettava.

Lahti Energian hallinnoimille alueille kierrokset tänäkin kesänä

Lahti Energian hallinnoimilla alueilla tunnistetut vieraslajit kartoitetaan ja poistetaan asianmukaisesti. Vieraslajien torjuminen on sitkeää työtä ja vaatii useampana vuotena kasvustojen poistot ja jälkiseurannan. ”Lahti Energian hallinnoimat alueet on kierretty vähintään kerran kesässä ja kartoitettu esiintyviä vieraslajeja. Tämän kesän osalta olen jo kiertänyt sähköasemien tontit ja työ jatkuu”, kertoo vieraslajien kartoitusta ja poistoa koordinoiva ympäristöharjoittelija Marika Kettunen.

Miten toimin, jos tunnistan vieraslajeja pihallani tai ympäristössä liikkuessani?

On tärkeää huomioida, että vieraslajeja hävitettäessä ne käsitellään ja sijoitetaan oikein, jotta vieraslajit eivät pääse leviämään luontoon. Kasvijätteen oikeaoppinen käsittely: https://www.lahdenseudunluonto.fi/vieraslajit/​​​​​​​

Jättiputkihavainnoista voit tehdä ilmoituksia kaupungille ja kunnille:

Lahdessa: https://e-asiointi.lahti.fi/eFeedback/fi/Project/219-J%C3%A4ttiputkihavainnot

Hollolassa: https://hollola.trimblefeedback.com/eFeedback/fi/Feedback/7-Ymp%C3%A4rist%C3%B6nsuojelu ja -valvonta

Asikkalassa: ymparisto@asikkala.fi

Tekstissä on käytetty lähteenä Lahden Seudun Luonnon verkkosivuja, osoitteessa https://www.lahdenseudunluonto.fi/vieraslajit/ sekä Suomen WWF:n verkkosivuja osoitteessa https://wwf.fi/uhat/vieraslajit/