Havainnekuva tulevasta Ren-Gasin Lahden laitoksesta

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma julkaistu Ren-Gasin Lahden P2X-laitokselle

Nordic Ren-Gas Oy suunnittelee Power-to-Gas-tuotantolaitosta Lahteen. Hankkeen tavoitteena on rakentaa tuotantolaitos, joka tuottaa uusiutuvaa synteettistä metaania, vetyä ja hukkalämmöstä tuotettua kaukolämpöä. Laitos toimii osana puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluketjua raskaalle liikenteelle. Laitoksen suunniteltu sijaintipaikka on Lahden Kymijärven voimalaitoksen välittömässä läheisyydessä sijaitseva niin sanottu Urasan tontti.

Ren-Gas on edistänyt hanketta tiiviissä yhteistyössä Lahti Energian kanssa vuoden 2022 aikana.  Hanke etenee suunnitellusti, ja osana hankkeen jatkokehitystä laitoksen ympäristövaikutusten arviointiprosessi on alkanut. Pääset tutustumaan hankkeen YVA-aineistoon tästä.

Ren-Gasin tavoitteena on rakentaa Suomeen tuotantoverkosto, jolla vuoteen 2030 mennessä pystytään tuottamaan noin 20 % raskaan liikenteen käyttämästä polttoaineesta ja 8 % Suomen tarvitsemasta kaukolämmöstä. Tämä tarkoittaa, että Ren-Gasin portfolio korvaa yli 240 miljoonaa litraa fossiilista dieseliä raskaassa liikenteessä sekä 2,5 TWh fossiilisilla ja puupolttoaineilla tuotettua kaukolämpöä. Yhteensä Ren-Gasin hankkeet toteutuessaan vähentävät Suomen kasvihuonepäästöjä yli 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa.

Tätä tavoitetta varten Ren-Gas kehittää 300 MW:n metaanitehon laitosportfoliota, josta Lahden 60 MW:n projekti muodostaa keskeisen osan. Portfolio mahdollistaa myös merkittävän tuulivoiman lisärakentamisen Suomessa projektikohtaisten pitkäaikaisten sähkönmyyntisopimusten avulla. Lisäksi hankeportfolion 600 MW:n elektrolyyserikapasiteetti, joka pystyy reagoimaan nopeasti sähköjärjestelmän muutoksiin, lisää Suomen sähköverkon joustavuutta ja näin mahdollistaa entistä enemmän puhtaan uusiutuvan energian lisärakentamista Suomessa.

Lisätietoja:
Ren-Gas Oy, hankekehitysjohtaja Lauri Puro, p. 050 300 6043