”Harjoittelijat otetaan projekteihin mukaan ja tuntuu, että olemme osa tasavertaista tiimiä”

Elina työskentelee kesäharjoittelijana Lahti Energian Projektit ja uudet teknologiat -tiimissä. Hän on toisen vuoden biotekniikan insinööriopiskelija Hämeenlinnan ammattikorkeakoulusta. Opintoihin hakiessa alassa puhuttelivat ympäristöasiat ja uusiutuva energia. Nyt Elinan kiinnostus on täsmentynyt erityisesti biokaasun tuotantoon.

Miten olet viihtynyt projektitiimissä?

– On ollut todella tervetullut olo alusta saakka. Työkaverit ovat kivoja, ja täällä on rento ilmapiiri. Harjoittelijat otetaan oikeasti projekteihin mukaan ja tuntuu, että olemme osa tasavertaista tiimiä.

Työmaakäyntien yhteydessä Elina kertoo yllättyneensä positiivisesti, miten mielellään asiantuntijat opastavat ja esittelevät prosesseja harjoittelijoille.

Mikä on ollut opettavaisinta kesätyössä?

– Opettavaisinta on ollut biokaasuprosessiin tutustuminen ja laitosten toiminnan näkeminen käytännössä. Työmaakäynnit ovat olleet todella silmät avaavia ja tarjonneet paljon uutta tietoa, jota ei koulun penkiltä saa. Tässä työssä käytännön tekeminen opettaa eniten.

Elina kertoo nähneensä aikoinaan uutisen Hartwallin biokaasulaitoksesta ja ajatelleensa, kuinka hienoa olisi päästä työskentelemään sen parissa. Haave toteutui, sillä nyt hänen kesäharjoittelunsa pääpaino on juuri kyseisen biokaasulaitoksen syötteen eli mäskin mädätyksen prosessissa. Hän on päässyt työstämään biokaasulaitoksen näytteenottosuunnitelmaa, seurantakaavakkeita, prosessin tulosten analysointia ja suunnittelemaan prosessista yli jäävän mädätteen jatkokäyttöä.

Mikä on ollut haastavinta?

– Se, että projektit muodostuvat niin monesta eri osasta. Täytyy ottaa paljon asioita huomioon. Työ ei ole suoraviivaista eikä aina itsestä kiinni, vaan projekteissa työskentelee useita eri henkilöitä eri osaamisalueilta.

Mitä työpäivääsi yleensä kuuluu?

– Päivät ovat hyvin vaihtelevia. Viikoittain pidetään projektipalavereita, joissa käydään läpi ajankohtaisia asioita ja projektien etenemistä. Käymme myös toistuvasti työmailla sekä turvallisuuskierroksilla. Päivät sisältävät jonkin verran selvitystyötä. Tällä hetkellä teen selvitystä mädätteen lannoitekäyttöön liittyvistä asioista.

Miten vastuullisuus näkyy työssäsi?

– Vastuullisuus on iso osa koko organisaatiota. On hienoa, että kaikki omat projektit pyrkivät vastuullisempiin ratkaisuihin tuotannoissa.