Lahti Energian tuotannossa fossiilisten osuus alle 9 %

Lahti Energian sähkön ja lämmön tuotannon päästöt ovat vähentyneet siirryttäessä pois fossiilisista energioista. Kivihiilin käyttämisestä luovuimme jo vuonna 2019. Turve on säilytetty energiantuotannossa huoltovarmuussyistä.

Lahti Energia käyttää energian tuotannossaan suurelta osin puuperäisiä ja kierrätyspolttoaineita. Sen tuotannon päästöt vuonna 2022 olivat noin 119 000 tCO₂, joista kierrätyspolttoaineiden osuus oli noin 80 000 tCO₂. Lahti Energia täydentää kotimaisen puuperäisen ja kierrätyspolttoaineiden osuutta Euroopan tuonnilla.

Kymijärven kierrätyspolttoainetta käyttävä kaasutuslaitos on ainutlaatuinen maailmassa. Pääpolttoaineena se käyttää esikäsiteltyä kierrätyspolttoainetta ja kierrätyspuuta. Purkupuuta Lahti Energia on tuonut energian tuotantoon kymmenen vuotta. Kymijärven voimalaitoksen kaasutusprosessi tarvitsee tuotannossaan purkupuuta huomattavat määrät, jotta laitos toimii tehokkaasti. Laitos on jätteenpolttoasetuksen alainen, koska se käyttää jätemateriaaleista valmistettuja kierrätyspolttoaineita ja purku- ja jätepuuta, jonka polttaminen edellyttää jätteenpolttolupaa tai jätteen rinnakkaispolton lupaa. Teknologia ei mahdollista kotitalousjätteen tai muun jalostamattoman jätemateriaalin polttoa.

Kierrätyspolttoaineiden tuonnilla on myös kustannuksensa. Tämä vaatii jatkuvaa tarkastelua, mitä lämmön ja sähkön tekeminen maksaa tuontipolttoaineella. Rahtikustannukset ovat osa arvioitavaa kokonaisuutta.

Nykytilanteessa polttoaineiden hintaan vaikuttaa yleisen kustannustason nousun (inflaation) lisäksi Venäjän hyökkäyssota, jonka seurauksena energian tuotannossa käytettävien polttoaineiden hinnat ovat nousseet. Kun saatavuudessa on niukkuutta, hinnat nousevat. Lahti Energia hakee erilaisia tulevaisuuden polttoaineratkaisuja, jotka auttavat pitämään tuottamamme energian hinnan kilpailukykyisenä. Tällainen ratkaisu on esimerkiksi lämmön tuottaminen sähkökattiloilla hyödyntäen sähkömarkkinoiden alhaisia hintajaksoja.

Lahti Energian polttoaineet vuonna 2022, GWh.
Lahti Energian polttoaineet vuosina 2020-2022.

Lisätietoja:

Jouni Haikarainen, toimitusjohtaja, Lahti Energia Oy

jouni.haikarainen@lahtienergia.fi
p.  040 709 5690