Maaperästä otetaan näytteitä kairaamalla.

Sammonkadun lämpökeskuksen maaperätutkimukset aiheuttavat melua 8.9.

Sammonkadun lämpökeskuksella Lahdessa otettiin 18.8.2023 maaperänäytteitä. Näytteiden avulla haluttiin selvittää maaperän kuntoa.

Yhdessä näytteenottopisteessä havaittiin kohonneita öljyhiilivedyn pitoisuuksia. Tästä syystä teemme lisätutkimuksia. Otamme lisää näytteitä maaperästä kairaamalla perjantaina 8.9. kello 8.30:n ja 16.00:n välillä. Kairaamisesta aiheutuu melua.

Maaperässä havaitut öljyhiilivetypitoisuudet johtuvat lämpökeskuksella aiemmin käytössä olleesta polttoöljystä. Pahoittelemme kairaamisesta aiheutuvaa melua.

Lisätietoja antaa:

Laura Korhonen
Ympäristöinsinööri
Puh. 041 434 7157