Kehittämisen sudenkuoppa

Kehittäminen ja jatkuva parantaminen ovat varmasti kaikkien organisaatioiden tavoitteena joko aukikirjoitettuna tai taustalla. Sanonnat ”ainut pysyvä asia on muutos” tai ”muutos on jatkuvaa” kertovat yleisestä ajattelusta organisaatioissa. On varmasti täysin totta, että vain kehittyvät organisaatiot pysyvät kilpailussa mukana ja menestyvät, mutta onko se varmasti kirkkaana mielessä, mikä on kehittämisessä tärkeintä?

Teknologia edellä – unohtuuko jotain?

Olen ollut työssäni tekemisissä erilaisten kehityshankkeiden kanssa yli 20 vuotta. Hankkeet ovat liittyneet pääsääntöisesti teknologiseen kehittämiseen. Olen varmasti itsekin sortunut ajatusharhaan ja keskittynyt liiaksi tekniikkaan: esimerkiksi uusiin koneisiin, laitteisiin tai ICT-ratkaisuihin, joiden pitäisi ratkaista ongelmat. Aika harvoin, jos koskaan, kehittäminen on kuitenkaan pelkkää tekniikan käyttöönottoa, vaan siihen kuuluvat oleellisena osana myös ihmiset ja prosessit.

Ihmiset muutoksen mahdollistajina

Kun mietitään kehitysprojektia, ei tavoitteena voi olla pelkästään uuden hienon järjestelmän tai koneen käyttöönotto. Ja vaikka olisikin, hyöty harvoin toteutuu pelkällä tekniikalla, vaan kokonaisuudessa pitää huomioida myös ihmiset ja heidän tekemisensä sekä prosessit, eli miten ihmiset toimivat ”ketjussa”. Parhaan hyödyn kehittämisestä saa ja onnistumisen varmistaa, kun kysyy itseltään heti alussa nämä kysymykset: mikä muuttuu, keihin tämä vaikuttaa, mitä tällä saavutetaan. Tärkein kaikista kysymyksistä kuitenkin on: miten huolehdimme ihmisten tuesta muutoksessa?

Valitettavan usein törmää kehitysprojekteihin, jonka lopputuotoksena saadaan uusi hieno järjestelmä, mutta loppujen lopuksi vähän, jos ollenkaan tavoiteltua hyötyä. Kehitystyötä on voitu tehdä alusta lähtien väärien olettamien perusteella eikä ymmärretty, mikä todellinen ongelma on. Vaikka uusi järjestelmä olisikin kyvykäs, eivät hyödyt toteudu, jos sitä ei käytetä sovitusti. Kun ihminen ei ymmärrä, miksi hänen tulee toimia uudella tavalla ja mihin muutoksella päästään, voi henkilön tarvittava panos jäädä tekemättä. Tällöin lopputulokseksi jää paljon käytettyä aikaa ja rahaa, mutta ei mitään hyötyä.

Onnistumisen edellytys numero 1

Kun muutoksessa halutaan onnistua, on pakko huomioida ihmiset. Pitää ymmärtää ja jakaa ymmärrystä siitä, mitä ollaan tekemässä ja miksi. Sen lisäksi pitää alusta lähtien huolehtia, että ihmisillä on aikaa osallistua muutokseen. Motivaatio ja halu muutokseen on ylläpidettävä myös projektivaiheen yli. Kun kehitysprosessi on valmis, pitää vielä huolehtia, että ihmiset toteuttavat muutoksen sovitusti.

Harvoin, jos koskaan, matka on suoraviivainen. Ihmiset huomioimalla matka on suorempi ja lopputulos parempi. Voidaanko siis sopia, että sinun kehitysprojektissasi ihminen on muutoksen keskiössä?

Kirjoittaja on Lahti Energian ICT- ja kehitysjohtaja Juha-Pekka Moisio