Kesätyöt ovat ikkuna erilaisiin organisaatiokulttuureihin

Kuva: Valokuvaamo Luova

Organisaatiokulttuuri on hieman vaikeasti hahmotettava, useiden osin näkymättömienkin elementtien kokonaisuus. Ja silti organisaatiokulttuurilla on merkittävä vaikutus organisaation toimintaan, työn mielekkyyden kokemukseen, työhyvinvointiin ja työssä viihtymiseen. Koska organisaatiokulttuurilla on näin merkittävä vaikutus, kannattaa siihen kiinnittää huomioita jo kesätyövaiheessa. Opintojen aikaiset kesätyöt eri organisaatioissa ovat mahdollisuus kurkistaa erilaisiin organisaatiokulttuureihin ja arvioida sitä, millaisessa kulttuurissa ja toimintaympäristössä itse haluaa luoda omaa tulevaa uraansa.

Tässä blogikirjoituksessa tarjoan kolme konkreettista vinkkiä siitä, millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun arvioit kesätyöpaikkasi organisaatiokulttuuria ja sen sopivuutta itsellesi tulevana ”oikeana” työpaikkana.

Kohtaamiset, käyttäytymismallit ja ensivaikutelma

Siitä, miten ihmiset kohdataan käytävillä, kahvihuoneessa tai jopa Teams-palaverissa ennen virallisen osuuden alkua voi lukea yllättävän paljon organisaatio kulttuurista. Osassa organisaatiota tervehditään kaikkia ihmisiä, kysellään kuulumiset ja jutellaan muitakin kuin vain työasioita. Toisissa kulttuureissa pitäydytään vahvasti työasioissa tai vuorovaikutusta rakennetaan vain oman lähipiirin henkilöiden kanssa. Kyse ei ole siitä, että jompikumpi malli olisi parempi. Olennaista on tunnistaa omat tarpeet ja löytää tulevaa työuraa ajatellen sopiva organisaatio.

Arvot ja niiden toteutuminen työn arjessa

Parhaimmillaan henkilökohtaiset elämän arvot ja organisaation arvot toimivat samaan suuntaan. Pitkäaikaiset arvoristiriidat henkilökohtaisen arvojen ja organisaatio arvojen välillä ovat kuormittavia. Tämän vuoksi onkin tärkeää kiinnittää huomiota organisaation arvoihin ja etenkin niiden toteutumiseen työn arjessa. Ovatko organisaation arvot sellaiset, jotka on helppo allekirjoittaa ja joiden mukaan on helppo toimia? Tai miten organisaation kirjoitellut arvot näkyvät arjen työssä, miten arvot muuntuvat toiminnaksi?

Toimintatavat, yhteistyö ja viestintä

Se, miten organisaatiossa toimitaan, minkälaisia palaverikäytännöt ovat ja miten organisaatiossa viestitään, kertoo paljon. Huomioita kannattaa kiinnittää erityisesti siihen, miten organisaatiossa autetaan toisia, kuinka helposti apua on tarjolla ja miten avunpyyntöihin suhtaudutaan.  Organisaatiokulttuurista kertoo myös se, miten organisaatiossa viestitään, millaisista asioista viestitään ja kuka viestintää toteuttaa. Myös viestinnän, vuorovaikutuksen ja yhteistyön suunnat organisaation sisällä kuvaavat hyvin organisaatiokulttuuria.

Näillä kolmella kulttuuriin liittyvällä vinkillä pystyt arvioimaan organisaatiokulttuurin sopivuutta juuri sinulle. Näiden lisäksi on toki useita muita merkittäviä kulttuurillisia tekijöitä, joilla on vaikutusta työssä viihtymiseen ja työn merkityksellisyyden kokemukseen. Tällaisia ovat muun muassa johtaminen ja esihenkilötyö, vastuullisuus, eettisyys sekä se, millä tavoin henkilöstöä on organisaatiossa tapana osallistaa.

Kiinnittämällä huomiota siihen, miten ihmiset kohtaavat toisensa, miten organisaation arvot toteutuvat arjessa ja miten yhteistyö ja viestintä organisaation sisällä toimivat, syntyy ymmärrystä organisaatiokulttuurista. Onnea kesätyöpaikan löytämiseen!

Kirjoittaja on johtamisen ja esimiestyön, HR:n ja muutosten ammattilainen Minna Valonen. Minna työskentelee Lahti Energialla HR-johtajana elokuusta 2021 maaliskuuhun 2022.