Kulttuuri punnitaan kriisissä

Energia-alan kriisissä piilee myös mahdollisuuksia. Kriisi paljastaa johtamisen sekä yrityskulttuurin haasteet. Kriisissä tarvitaan ketteryyttä, ja ketteryys vaatii nopeaa reagointia. Alalla onkin nyt näytön paikka. Kriisiaikana katseet kääntyvät johtajiin ja esihenkilöihin, joiden pitää näyttää suuntaa ja johtaa esimerkillään. Voittavassa kulttuurissa päätöksiä ei kuitenkaan ole keskitetty esihenkilöille vaan ne tehdään siellä, missä tieto on. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin ja oikeanlaisen toiminnan myös kriisitilanteissa.  

Johtajuus on palveluammatti. Esihenkilön tehtävä on mahdollistaa, että johdettavilla on edellytykset tehdä työnsä hyvin. Huono johtaminen on yksi yleisimmistä syistä hakeutua pois työtehtävistä. Me kaikki tiedämme, että työntekijöistä kilpaillaan nyt ennennäkemättömällä tavalla. Ikäluokat pienenevät, ja työikään on tullut sukupolvi, joka on päiväkodista saakka kasvanut kriittiseen itsearviointiin. He haluavat paitsi saada, myös antaa jatkuvasti palautetta. Jos organisaatio ei osaa tätä eikä ole siihen valmis, uudet osaajat kiertävät sen kaukaa.  

Kulttuurin kehittäminen on jatkuvaa työtä, ja sen täytyy lähteä ylimmästä johdosta. Apua voi ja kannattaa hakea, mutta koko prosessia ei voi ulkoistaa. Jotta kulttuurimuutoksessa onnistutaan, tarvitaan selkeä visio, strategia, organisaatiossa yhdessä keskustellut arvot sekä selkeät roolit. Pikavoittoja ei ole jaossa: määrätietoisella työllä tuloksia voi alkaa näkyä kolmessa vuodessa, jos yrityksen johto on valmis laittamaan itsensä likoon.  

Hyvän johtamisen ainekset on löydyttävä Oy Minä Ab:stä. Hyvä itsetuntemus ja tasapaino ovat johtajan välttämättömiä ominaisuuksia. Onnistunut johtaminen vaatii aika ajoin itsetutkiskelua.  Ymmärränkö, miksi käyttäydyn kuten käyttäydyn ja mitkä ovat tekojeni seuraukset?  Osaanko johtaa edes itseäni? Jos en, miten voin antaa itsestäni ja johtaa tiimiäni? 

Kilpailukyky, jopa kilpailuetu voidaan lyhytaikaisesti saavuttaa teknologisilla innovaatioilla, mutta pitkän tähtäimen kilpailuedun ratkaisee tänä päivänä yrityskulttuuri. Luottamusta ja arvostusta henkivä yrityskulttuuri luo psyykkistä turvallisuutta, joka puolestaan tuottaa yritykselle veto- ja pitovoimaa. Voittava kulttuuri rakentuu hyvästä johtamisesta, kuuntelemisesta ja yhdessä tekemisestä. Turvallisessa yhteisössä uskalletaan haastaa eikä epäonnistumisia pelätä. Vastuut ja roolit ovat selkeät ja määräajat ovat yhdessä sovitut. Ja ne pitävät, ellei yhdessä niitä muuteta. Tässä tarvitaan meitä kaikkia: jokainen yrityksen työntekijä luo osaltaan yrityksen kulttuuria, etiikasta, arvoista ja moraalistahan se kumpuaa. On niin helppoa osoittaa muita sormella, mutta kun yksi sormi osoittaa ulospäin, kolme sormea osoittaa aina kohti itseä. Aloita kulttuurinmuutos siis itsestäsi – jo tänään! 

Kirjoittaja on Lahti Energian energiajohtaja ja pitkän linjan yritysvalmentaja Jarno Anttalainen