Lahti Energian energiakäännös toteutuu vuonna 2020. Silloin kivihiilen käyttö energiantuotannossa loppuu. Tuotamme lämmön päästöttömästi ja lähes kokonaan uusiutuvalla energialla.

Lahdessa tehdään vuosisadan energiakäännöstä

Lahdessa energiantuotanto vihertyy muita nopeammin. Tuottamamme energia on hiiletöntä vuonna 2020.

Lahdessa on meneillään mittava energiakäännös ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kyseessä on merkittävä harppaus vihreään energiantuotantoon ja parempiin energiavalintoihin. Lämmöntuotannossa fossiilista maakaasua, öljyä ja kivihiiltä on korvattu jo usean vuoden ajan uusiutuvalla bio- ja kierrätyspolttoaineella.

Vuonna 2020 kivihiilen käyttö loppuu kokonaan. Silloin kaukolämpömme tuotetaan kierrätyspolttoaineella ja vastuullisesti tuotetulla biopolttoaineella. Samaan aikaan myös Lahti Energian tuottama sähkö muuttuu lähes kokonaan päästöttömäksi. Vuoteen 2020 mennessä hiilidioksidipäästöt vähenevät 20 prosenttiin vuoden 1990 tasosta.

 

Näin teemme sen!

kaannos3.jpg

1. Puhdasta bioenergiaa Lahdesta 

Merkittävin muutos tapahtuu syksyllä 2019, kun Kymijärvi III -biolämpölaitoksemme valmistuu ja päästöttömän bioenergian tuotanto alkaa. Kymijärvi III -laitos käyttää polttoaineenaan kestävän kehityksen mukaista puuta, kuten metsätähdehaketta ja sahojen sivutuotetta. Energiakäännös näkyy myös Lahden ympäristössä, sillä Asikkalan Saittaan valmistunut biolämpökeskus tuottaa jo puhdasta kaukolämpöä Lahti Energian vääksyläisille asiakkaille. Biopolttoaineita suositaan myös suurasiakkaiden energiantuotannossa. Esimerkiksi maltaita tuottavan Polttimon höyry tuotetaan jo hakkeella.

kaannos2.jpg

2. Päästötöntä sähköä

Lahti Energia on viime aikoina investoinut voimakkaasti päästöttömään sähköntuotantoon. Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä on jopa viisinkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Uusiutuva tuulivoima on siis merkittävä osa energiakäännöstä. Lisäksi sähköämme tuotetaan päästöttömästi vesi- ja ydinvoimalla.

vesi.jpg

3. Emme tuhlaa, vaan säästämme luonnonvaroja

Kiinnitämme huomiota energiatehokkuuteen omassa toiminnassamme ja kehitämme palveluita, joilla autamme myös asiakkaitamme säästämään energiaa.

Materiaalitehokkuuden lisäämiseksi etsimme aktiivisesti hyötykäyttökohteita tuotannossamme syntyville tuhkille. Biopolttoaineiden poltossa syntyvä tuhka kierrätetään takaisin metsiin ravinteiksi. Hyötykäyttöä on myös kierrätykseen kelpaamattoman yhdyskuntajätteen käyttö energiantuotannossa. Vuonna 2012 valmistunut Kymijärvi II tuottaa energiaa kierrätykseen kelpaamattomasta muovista, paperista, pahvista ja puusta.

Kymijärvi III -biolämpölaitoksen tarvitseman veden tuotamme polttoaineen sisältämästä kosteudesta. Ylijäävä vesi puhdistetaan monivaiheisesti ja palautetaan Vesijärveen juomavettä puhtaampana. Puhdistusjärjestelmä on kehitetty varta vasten Lahti Energialle, ja se on Suomessa ainutlaatuinen.


Palaa edelläkävelijän etusivulle