Lahti Energian energiakäännös toteutuu vuonna 2020. Silloin kivihiilen käyttö energiantuotannossa loppuu. Tuotamme lämmön päästöttömästi ja lähes kokonaan uusiutuvalla energialla.

Lahdessa tehtiin vuosisadan energiakäännös

Olemme luopuneet kivihiilestä energiantuotannossamme. Lahtelainen kaukolämpö tuotetaan nyt  paikallisilla kierrätys- ja biopolttoaineilla.

Lahdessa on tehty mittava energiakäännös ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Luovuimme 1.4.2019 kivihiilestä energiantuotannossamme. Kyseessä on merkittävä harppaus vihreään energiantuotantoon ja parempiin energiavalintoihin.

Energiakäännös vähentää Lahti Energian vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä 600 000 tonnia, mikä vastaa noin 60 000 suomalaisen vuotuisia päästöjä. Vuoteen 2020 mennessä hiilidioksidipäästöt vähenevät 20 prosenttiin vuoden 1990 tasosta. Samaan aikaan myös Lahti Energian tuottama sähkö muuttuu lähes kokonaan päästöttömäksi.

Me teimme sen!

kaannos3.jpg

1. Luovuimme kivihiilestä 1.4.2019

Merkittävin muutos tapahtui viime keväänä, kun 1970-luvulla rakennetun Kymijärvi I -kivihiililaitoksen käyttö lopetettiin. Se tarkoitti kivihiilen jäämistä historiaan Lahden energiantuotannossa. Vanhan voimalaitoksen poistuttua käytöstä kivihiiltä käytetään jatkossa vain mahdollisissa häiriötilanteissa, kuten polttoaineen saatavuuden vaarannuttua.

Toinen merkittävä virstanpylväs saavutettiin syyskuussa 2019, kun Kymijärvi III -biolämpölaitos lämmitti Lahtea ensimmäistä kertaa. Kymijärvi III käyttää polttoaineenaan kestävän kehityksen mukaista puuta, kuten metsätähdehaketta ja sahojen sivutuotteita. Se tuottaa parhaillaan kaukolämpöä yhdessä Kymijärvi II -voimalaitoksen kanssa.

kaannos2.jpg

2. Puhdasta energiaa koko lähiseudulle

Energiakäännös näkyy myös koko Lahden lähiympäristössä, sillä Asikkalan Saittaan valmistunut biolämpökeskus tuottaa jo puhdasta kaukolämpöä Lahti Energian vääksyläisille asiakkaille. Biopolttoaineita suositaan myös paikallisten suurasiakkaiden energiantuotannossa. Esimerkiksi maltaita tuottavan Polttimon höyry tuotetaan jo hakkeella. Fazerin Lahden leipomo, mylly, hapankorpputehdas ja ksylitolitehdas saavat puolestaan energiansa muun muassa kaurankuoresta.

3. Päästötöntä sähköä kaikille

Lahti Energia on viime aikoina investoinut voimakkaasti päästöttömään sähköntuotantoon. Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä on jopa viisinkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Uusiutuva tuulivoima on siis merkittävä osa energiakäännöstä. Lisäksi sähköämme tuotetaan päästöttömästi vesi- ja ydinvoimalla.

vesi.jpg

4. Emme tuhlaa, vaan säästämme luonnonvaroja

Energiakäännöksemme jatkuu edelleen lisäinvestoinneilla päästöttömiin tuotantomuotoihin, hajautettuun energiantuotantoon sekä energiatehokkuustoimiin. Kiinnitämme huomiota energiatehokkuuteen myös omassa toiminnassamme ja kehitämme palveluita, joilla autamme asiakkaitamme säästämään energiaa.

Kymijärvi III -biolämpölaitoksen tarvitseman veden tuotamme polttoaineen sisältämästä kosteudesta. Ylijäävä vesi puhdistetaan monivaiheisesti ja palautetaan Vesijärveen juomavettä puhtaampana. Kymijärvi III:n puhdistusjärjestelmä on kehitetty varta vasten Lahti Energialle, ja se on Suomessa ainutlaatuinen. Siksi se sai työ- ja elinkeinoministeriön investointitukea kolme miljoonaa euroa.

Vuonna 2012 valmistunut Kymijärvi II tuottaa energiaa kierrätykseen kelpaamattomasta muovista, paperista, pahvista ja puusta, mikä on yhdyskuntajätteen hyötykäyttöä. Etsimme myös aktiivisesti hyötykäyttökohteita tuotannossamme syntyville tuhkille materiaalitehokkuuden lisäämiseksi. Biopolttoaineiden poltossa syntyvä tuhka on tarkoitus kierrättää takaisin metsiin ravinteiksi.

kaavio-1.jpg
kaavio-2.jpg


Palaa edelläkävelijän etusivulle