Käynnissä olevat kilpailutukset

Lahti Energia hankkii palveluntarjoajilta muun muassa voimalaitosten suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä palveluita sekä muita asiantuntijapalveluja ja tuotteita.

Lahti Energian hankintailmoitukset löytyvät julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAsta.