Energian tuotanto

Lahti Energia tuottaa sähköä ja kaukolämpöä Lahdessa Kymijärven voimalaitoksilla. Lisäksi lämmöntuotannossa käytetään eri puolilla jakeluverkkoa sijaitsevia pienlaitoksia sekä kaukolämmön huippu- ja varakeskuksia lähinnä talvikaudella.

Lahti Energian omassa tuotannossa polttoaineina käytetään kierrätyspolttoainetta, biopolttoaineita sekä bio- ja maakaasua. Uusi, valtakunnallinen sähkönmyyntiyhtiö Oomi Energia, jolle Lahti Energian sähkönmyynti siirtyi 1.4.2020, ostaa Lahti Energian voimalaitoksilla tuotettua sähköä. Lahti Energia on yksi Oomin omistajista. 

Osakkuusyhtiöiden kautta ´Lahti Energialla on osuuksia vesivoimaa, tuulivoimaa ja ydinvoimaa. Sähköä hankitaan EPV Energia Oy:stä ja Suomen Hyötytuuli Oy:stä, joissa Lahti Energia on osakkaana. Sähköä ostetaan myös pörssistä.

Teollisuusasiakkaille Lahti Energia tuottaa myös prosessihöyryä.

 

Oman tuotannon polttoaineet vuonna 2019

  • Jaa tämä sivu