Kymijärvi III -biolämpölaitos

Kymijärvi III -biolämpölaitos on nyt valmis ja kaupallisessa käytössä. Katso viimeisin video voimalaitosprojektista!

Vuonna 2020 valmistuneella Kymijärvi III -biolaitoksella korvataan 1970-luvulla käyttöönotettu kivihiililaitos (Kymijärvi I). Lämpölaitos vähentää Lahti Energian hiilidioksidipäästöjä 600 000 tonnia vuodessa.

Laitoksen kokonaisinvestointi on 180 miljoonaa euroa, ja sen työllistävä vaikutus on noin 1 000 henkilötyövuotta. Laitoksen kotimaisuusaste on noin 40 prosenttia. Käydessään laitos työllistää suoraan tai välillisesti noin 100 henkilöä.

Kymijärvi III huolehtii Lahden lämmityksestä yhdessä Kymijärvi II -laitoksen kanssa. Uuden biolaitoksen kaukolämpöteho on noin 190 megawattia, ja sen pääpolttoaine on sertifioitu biomassa. Laitos rakennetaan ensivaiheessa korkeapaineisena höyrykattilana, mikä mahdollistaa laitoksen muuntamisen lisäinvestoinnilla myös sähköntuotantoon.

Laitoksen kiertoleijukattila mahdollistaa tarvittaessa muidenkin kiinteiden polttoaineiden käytön. Laitos varustetaan myös lämmön talteenotolla, mikä nostaa laitoksen höytysuhteen korkeaksi. Syntyvät lauhteet puhdistetaan juomavettäkin puhtaammiksi, ja lentotuhkat kierrätetään takaisin metsiin ravinteiksi.

Kymijärvi III:n ympäristölupa

Kymijärvi III -organisaatio

  • Jaa tämä sivu