Energiaa ympäristön ehdoilla

Valmistuessaan Kymijärvi III -biolämpölaitos on puhtain vastaavia polttoaineita käyttävä laitos Suomessa. Hankkeen suunnittelua on ohjannut voimakkaasti ympäristöystävällisyys, kuten Vesijärven luonnontilan turvaaminen, sekä kiertotalous.

Kymijärvi III -laitos käyttää polttoaineenaan kestävän kehityksen mukaista sertifioitua puuta: metsätähdehaketta, harvennushakkuista saatavia energiajakeita sekä sahojen sivutuotteita. Lämpölaitoksen takia ei siis tarvitse puita kaataa. Myös metsien ravinnetasapainosta pidetään huolta: puunpoltossa syntyvä tuhka kierrätetään takaisin metsiin ravinteiksi.

Laitokseen valittu energiatehokas monipolttoainekattila mahdollistaa erilaisten uusiutuvien energiajakeiden polton. Näin varaudutaan jo ennalta energiapolitiikan ja -markkinoiden muutoksiin.

Lämmöntuotannon hyötysuhde on Kymijärvi III:ssa maksimoitu tehokkaalla lämmöntalteenottolaitoksella.

Ei sulfaatteja vesistöihin

Toimiakseen laitos tarvitsee vettä. Lahti Energia kehitti lämpölaitokseen yhdessä teknologiatoimittajien kanssa uudentyyppisen prosessin lauhdevesien puhdistukseen.

Järjestelmä tekee laitoksesta lähes omavaraisen vedenkulutuksen suhteen. Raakavettä laitos tarvitsee ainoastaan jäähdytykseen. Prosessivesi saadaan polttoaineen eli biomassan sisältämästä kosteudesta. Lauhdevettä kierrätetään prosessissa, joten ylimääräistä lauhdevettä syntyy hyvin vähän. Vesijärveen vesi lasketaan juomavettä puhtaampana.

Lahti Energian kehittämä lauhteiden puhdistusprosessi on Suomessa ainutlaatuinen. Prosessi valittiin myös yhdeksi työ- ja elinkeinoministeriön energiakärkihankkeeksi, ja se sai TEMin kärkihanketukea.

 

  • Jaa tämä sivu