Projektin aikataulu ja vaiheet

Projektin vaiheet.JPG

Kymijärvi III -projekti on loppusuoralla. Uuden voimalaitoksen koekäyttövaihe saatiin suoritettua tammikuun 2020 loppuun mennessä. Tämänhetkinen tilanne on korostettu yllä olevassa kuviossa sinisellä pohjavärillä.

Laitos on toiminut pääosin suunnitellusti. Huhtikuun alkuun mennessä laitos vastaanotettiin kaikkien suurten toimittajien osalta ja uusi biolämpölaitos aloitti kaupallisen tuotannon. Se tarkoittaa, että Kymijärvi III -projekti päättyy. Keväällä tehdään vielä jonkin verran projektiin liittyviä töitä, kuten loppudokumentaatio ja vaatimuksenmukaisuuden varmistaminen. 

Loppuvuonna 2019 ja alkuvuonna 2020 laitokselle tehtiin erilaisia testauksia, jotka sujuivat hyvin. Testausten jälkeen voimalaitosta koekäytettiin neljän viikon ajan keskeytymättömästi. Koekäyttö osoitti, että uuden Kymijärvi III -laitoksen käyttö on turvallista, luotettavaa ja häiriötöntä. 

Kymijärvi III -biolämpölaitos tuotti ensimmäistä kertaa kaukolämpöä elokuun 2019 alussa. Sen jälkeen muita merkittäviä virstanpylväitä saavutettiin syyskuussa, kun Kymijärvi III -laitokselta ajettiin ensimmäistä kertaa höyryä Kymijärvi II -turbiinille ja lämmöntalteenottolaitos käynnistyi.

Kymijärvi II - ja Kymijärvi III -laitokset vastaavat yhdessä Lahden seudun kaukolämmöntuotannosta. Kymijärvi I -hiilivoimalaitos otettiin pois käytöstä maaliskuun 2019 lopussa. 

Uuden biolämpölaitoksen kattilatoimittaja on Sumitomo SHI FW Varkaudesta. Lämmöntalteenoton toimittaja on ruotsalainen Radscan. Polttoaineiden käsittelyjärjestelmän laitokselle toimitti Raumaster.

  • Jaa tämä sivu