Projektin aikataulu ja vaiheet

Kymijärvi III -biolämpölaitoksen maanrakennustyöt ja suurimmat päälaitehankinnat on saatu valmiiksi. Projekti etenee aikataulussa ja budjetissa. Tällä hetkellä työmaalla tehdään perustustöitä. Tämänhetkinen tilanne on korostettu yllä olevassa kuviossa sinisellä pohjavärillä.

Kymijärvi III -biolämpölaitoksen maanrakennustyöt ja suurimmat päälaitehankinnat on tehty. Biolaitoksen kattilatoimittajaksi valittiin Sumitomo SHI FW Varkaudesta. Lämmöntalteenoton toimittajaksi puolestaan valikoitui ruotsalainen Radscan. Polttoaineen käsittelyjärjestelmän laitokselle toimittaa Raumaster.

Suurimmista hankinnoista kilpailutetaan vielä sähköistys-, automaatio ja putkistourakat. Tällä hetkellä projektin hankinnoista on tehty noin 70 prosenttia.

Nyt biolämpölaitoksen rakentaminen on edennyt perustusten rakennusvaiheeseen, ja prosessilaitteiden valmistus on alkanut. Vaihe kestää keväälle 2018. Päälaitteiden valmistus etenee niin ikään aikataulussa ja suunnitellun budjetin mukaisesti.

Laitoksen varsinainen rakentaminen ja prosessilaitteiston asentaminen alkavat ensi vuoden tammikuussa. Silloin rakennetaan kattila-, polttoaineenkäsittely- ja lämmön talteenottolaitos sekä laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmät.

Kesällä 2019 Kymijärvi III -biolämpölaitos on valmis koestuksia ja käyttöönottoa varten. Laitos ottaa yhdessä Kymijärvi II laitoksen kanssa kaukolämmöntuotantovastuun lämmityskaudella 2019–2020. Kymijärvi I -voimalaitos sulkeutuu lopullisesti keväällä 2019.

  • Jaa tämä sivu