Lämpömaksuhinnasto

Kaukolämmön kokonaishinta muodostuu perusmaksusta, energiamaksusta, paluuvesimaksusta/-hyvityksestä ja veroista. Perusmaksu määräytyy tilaustehon tai tilausvesivirran mukaan.

Lahti ja Hollola kuuluvat Lahti Energian runkoverkon piiriin, jonka alueella lämpö tuotetaan pääasiassa yhteistuotantona Kymijärven voimalaitoksissa kierrätys- ja biopolttoaineilla. Asikkalassa kaukolämpöä tuotetaan Lahti Energian biolämpökeskuksessa.

Vuoden 2019 alusta kaukolämmön hinta laski kaikilla Lahti Energian asiakkailla. Vuoden 2020 alusta hinta säilyy keskimäärin ennallaan, mutta perusmaksun osuus kasvaa, jolloin yksittäisen asiakkaan kustannukset voivat nousta tai laskea. Lue lisää hintarakenteen muutoksesta.

Kaukolämmön hinnat 1.1.2020 alkaen

Kaukolämmön energiamaksu
Lahti, Hollola ja Asikkala

Hintajakso kausi Alv 0% Alv 24%
1.11.-31.3. Talvi 55,00 68,20 €/MWh
1.4.-31.5. Kevät 43,00 53,32 €/MWh
1.6.-31.8. Kesä 22,00 27,28 €/MWh
1.9.-31.10. Syksy 43,00 53,32 €/MWh


Kaukolämmön perusmaksu
Perusmaksun suuruus riippuu tilaustehosta (Ø) tai tilausvesivirrasta (V) seuraavasti:

Tariffi Tilausteho (Ø) kW Tilausvesivirta (V)
m³/h
Perusmaksu
€/vuosi
1 ≤ 50   k1 x 13,96 x (Ø)
2   ≤ 4 k2 x (91,66 + 859,44 x V)
3   ≥ 4 k3 x (2204,10 + 331,33 x V)

Perusmaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Kertoimien arvot ovat 1.1.2020 alkaen: k1= 2,62 k2= 2,95 k3= 2,95 (alv 0%).

Kaukolämmön paluuvesimaksu/-hyvitys 1.9.2020 alkaen

Paluuvesimaksu/-hyvitys koskee käyttöpaikkoja, joiden tilausvesivirta on 10 m3/h tai enemmän. Maksu/hyvitys on enintään 5 % laskutusjakson perus- ja energiamaksun summasta. Maksu/hyvitys laskutetaan vain lämmityskaudella (syyskuu–huhtikuu). Paluuveden lämpötilan tavoitetaso on 43 °C.

Paluuvesimaksu/-hyvitys, €/kuukausi (alv 0 %), lasketaan seuraavasti:
- tavoitetason alittuessa: (Tp-43) x E x 0,1
- tavoitetason ylittyessä: (Tp-43) x E x 0,2

Tp = kuukauden paluuveden lämpötilan keskiarvo, °C
E = kuukauden energiankulutus, MWh

Paluuvesimaksuun-/hyvitykseen lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

  • Jaa tämä sivu