Lämpömaksuhinnasto

Kaukolämmön kokonaishinta muodostuu perusmaksusta, energiamaksusta, paluuvesimaksusta/-hyvityksestä ja veroista. Perusmaksu määräytyy tilaustehon tai tilausvesivirran mukaan.

Lahti ja Hollola kuuluvat Lahti Energian runkoverkon piiriin, jonka alueella lämpö tuotetaan pääasiassa yhteistuotantona Kymijärven voimalaitoksissa kierrätys- ja biopolttoaineilla. Asikkalassa kaukolämpöä tuotetaan Lahti Energian biolämpökeskuksessa.

Jos haluat kaukolämpösi täysin hiilidioksidipäästöttömänä, valitse Vihreä lämpö!

Kaukolämmön hinnat 1.12.2020 alkaen

Kaukolämmön energiamaksu
Lahti, Hollola ja Asikkala

Hintajakso kausi Alv 0% Alv 24%
1.11.-31.3. Talvi 55,50 68,82 €/MWh
1.4.-31.5. Kevät 43,39 53,80 €/MWh
1.6.-31.8. Kesä 22,20 27,53 €/MWh
1.9.-31.10. Syksy 43,39 53,80 €/MWh


Kaukolämmön perusmaksu
Perusmaksun suuruus riippuu tilaustehosta (Ø) tai tilausvesivirrasta (V) seuraavasti:

Tariffi Tilausteho (Ø) kW Tilausvesivirta (V)
m³/h
Perusmaksu
€/vuosi
1 ≤ 50   k1 x 13,96 x (Ø)
2   ≤ 4 k2 x (91,66 + 859,44 x V)
3   ≥ 4 k3 x (2204,10 + 331,33 x V)

Perusmaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Kertoimien arvot ovat 1.12.2020 alkaen: k1= 2,75 k2= 3,10 k3= 3,10 (alv 0%).

Kaukolämmön paluuvesimaksu/-hyvitys 1.9.2020 alkaen

Paluuvesimaksu/-hyvitys koskee käyttöpaikkoja, joiden tilausvesivirta on 10 m3/h tai enemmän. Maksu/hyvitys on enintään 5 % laskutusjakson perus- ja energiamaksun summasta. Maksu/hyvitys laskutetaan vain lämmityskaudella (syyskuu–huhtikuu). Paluuveden lämpötilan tavoitetaso on 43 °C.

Paluuvesimaksu/-hyvitys, €/kuukausi (alv 0 %), lasketaan seuraavasti:
- tavoitetason alittuessa: (Tp-43) x E x 0,1
- tavoitetason ylittyessä: (Tp-43) x E x 0,2

Tp = kuukauden paluuveden lämpötilan keskiarvo, °C
E = kuukauden energiankulutus, MWh

Paluuvesimaksuun-/hyvitykseen lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Vihreä lämpö 1.2.2021 alkaen

Vihreä lämpö Alv 0 % Alv 24 %
€/MWh 0,80 0,99

Vihreä lämpö on kaukolämmön lisätuote, joka laskutetaan vain sellaisilta käyttöpaikoilta, joihin asiakas on lisätuotteen tilannut. Tutustu CO2-päästöttömään Vihreään lämpöön täältä!

  • Jaa tämä sivu