Ohjeita kaukolämpöön liittyjälle

Tutustuthan ohjeisiin hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloitusta.

Tekninen laitetila

Tekninen laitetila

Kaukolämpöverkkoon liitettävään omakotitaloon suositellaan rakennettavaksi tekninen laitetila, johon sijoitetaan lämmönmittaus- ja lämmönjakokeskus. Samaan tilaan voidaan sijoittaa myös sähköpääkeskus, kylmävesimittari sekä puhelin-, kaapeli TV-, laajakaista- ja muut liitäntärasiat.


Sisääntulokulma

Sisääntulokulma

Kaukolämmön liittymisjohdon sisääntulokulma asennetaan rakentajan toimesta tekniseen laitetilaan perustusten tekovaiheessa. Rakentaja tilaa sisääntulokulman hyvissä ajoin. Sisääntulokulma mitoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukaan.

Katso kulman asennusohjeet

Tilaa sisääntulokulma


Lämpösuunnitelmat

Lämpösuunnitelmat

Lämpösuunnitelmat toimitetaan liittymislomakkeen ohessa.

Suunnitelmat voidaan toimittaa myös paperisena. Tällöin LVI-suunnitelmat toimitetaan kahtena sarjana Lahti Energialle (Kauppakatu 31, 1.kerros). Suunnitelmiin tulee liittää asemapiirros tai pohjapiirros, josta ilmenee kaukolämmön mittauskeskuksen paikka ja kaukolämmön kytkentäkaavio. Lisäksi asiapapereista tulee selvitä kortteli- ja tonttitiedot, liitettävän rakennuksen kerrosala ja tilavuustiedot sekä asiakkaan nykyinen postiosoite ja puhelinyhteystiedot.


Lämpösopimus

Lämpösopimus

Liittymislomakkeella ilmoitettujen tietojen pohjalta laaditaan lämpösopimus, joka lähetetään postitse allekirjoitettavaksi. Liittymisjohdon rakentaminen edellyttää voimassa olevaa sopimusta.

Sopimukselle kirjataan asiakkaan kanssa sovittu lämmöntoimitusviikko, jolloin lämpö on mahdollista ottaa käyttöön. Liittymä rakennetaan yleensä lähellä lämmöntoimitusviikkoa, joten mahdolliset muut tontilla tehtävät työt on hyvä suunnitella ja ajoittaa liittymän rakentaminen huomioiden.


Liittymisjohto ja lämmönmittaus

Liittymisjohto ja lämmönmittaus

Kaukolämmön mittauskeskus ja liittymisjohdon rakentaminen, kaivutyöt ja kaivannon karkea täyttö ilman pintatöitä sisältyvät liittymismaksuun. Liittymisjohto ja mittauskeskus asennetaan yleensä samalla kertaa sovitun lämmöntoimitusviikon mukaan, mikä on hyvä ottaa huomioon mahdollisten muiden tontilla tehtävien töiden suunnittelussa ja aikataulutuksessa.

Sähkö-, puhelin- ja muiden johtojen sijoittaminen kaukolämpökaivantoon on luvanvaraista ja siitä on sovittava liittymisjohdon suunnittelijan kanssa. Asennustyön saa suorittaa vain pätevä urakoitsija. Sijoittamisesta peritään erillinen korvaus.


Tarkastukset ja lämmöntoimituksen aloitus

Tarkastukset ja lämmöntoimituksen aloitus

Kiinteistön putkiurakoitsija tilaa käyttöönottotarkastuksen. Yleensä tämän jälkeen voidaan aloittaa lämmöntoimitus. Lopputarkastus tehdään asennustöiden täysin valmistuttua. Tarkastuksesta tehdään merkintä rakennuslupa-asiakirjoihin. Lopputarkastus on tehtävä ennen rakennusvalvontaviranomaisen suorittamaa muuttotarkastusta.

Tilaa tarkastus


Kaukolämmön mittauksen ja etäluennan sähköistys

Kaukolämmön mittauksen ja etäluennan sähköistys

Lämpöenergiamittarin ryhmäjohtona käytetään johdinta MMJ 3 x 1,5 mm2 S. Ryhmäjohtoon ei saa liittää muita kulutuskojeita, ja mikäli asennuksessa joudutaan käyttämään väli- tai jakorasiaa, tulee sen oltava sinetöitävissä. Ryhmäjohto kaapeloidaan kaukolämmön nousukulman läheisyyteen.

Ryhmäjohto on suojattava 10 A sinetöitävällä varokkeella, joka sijoitetaan ensisijaisesti pääkeskukseen. Sinetöitävän varokekannen hankinta kuuluu liittyjälle. Pääkeskuksen tunnistaa sähköenergian mittauspäätteestä, joka sijaitsee omakotikiinteistössä usein tonttikeskuksella.

Jo rakennetuissa kiinteistöissä tai pääkeskuksen ollessa kaukana teknisestä laitetilasta voidaan ryhmäjohto kytkeä teknisen laitetilan ryhmäkeskukseen. Tässä tapauksessa sulakkeen syöttö on otettava ennen ryhmäkeskuksen pääkytkintä.

Rakennusvaiheen aikana tuotuun energialaskuriin ei tarvitse tehdä tilapäistä sähkökytkentää, koska mittalaitteessa on paristo.


  • Jaa tämä sivu