Sähkön hinta ja sopimusehdot

Sähkön hinta määräytyy Lahti Energian sopimuksissa valtakunnallisten, Energiateollisuus ry:n suosittelemien yleisten ehtojen sekä sopimuskohtaisten ehtojen mukaan.

Sopimuskohtaiset ehdot

Sähkön myyntiehdot SME 2014

Sopimusta tehdessä tarkistamme asiakkaan luottotiedot. Pidätämme oikeuden olla tekemättä sopimusta luottotietomerkinnän tai muun syyn vuoksi.

Käytämme tuntimitatuissa kohteissa sähkön myyntituotteiden laskutuksessa valtakunnallista aikajakomallia. Yösähkö: ma-su päiväaika klo 7-22, yöaika klo 22-7. Kausisähkö: talvipäiväaika 1.11.-31.3.  ma-la klo 7-22, kaikki muu on muuta aikaa. Tyyppikäyrämitatuissa yö- ja kausisähkökohteissa käytämme paikallisen verkkoyhtiön aikajakoa.

Lisätietoja sähkön hinnan muodostumisesta löydät täältä.


Sopimuksia koskevat erimielisyydet

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

  • Jaa tämä sivu