Sopimuskohtaiset ehdot

Oomi Energian sähkösopimusten sopimuskohtaiset ehdot löydät Oomin nettisivuilta.

KausiWatti

KausiWatti

KausiWatti on hinnaltaan neljä kertaa vuodessa päivittyvä, toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus. Asiakas voi irtisanoa sopimuksen kahden viikon irtisanomisajalla.

KausiWatin myyntihinta tarkistetaan neljä kertaa vuodessa eli kolmen kuukauden välein. Vuoden neljä hintajaksoa ovat 1.1.–31.3., 1.4.–30.6., 1.7.–30.9. ja 1.10.–31.12. Ilmoitus seuraavan vuosineljänneksen hinnasta lähetetään asiakkaalle kuukautta ennen hintajakson alkua sähköpostilla. KausiWatti-tuotteen kokonaishinta muodostuu perusmaksusta (EUR/kk) ja energiamaksusta (snt/kWh). Energiamaksu muodostuu Sähköpörssin Suomen aluehinnasta, välityspalkkiosta ja arvonlisäverosta.

Hintajaksolla tapahtuvat alv-muutokset tai muut veroluonteiset maksumuutokset viedään hintoihin sellaisenaan.

Sopimuksen edellytyksenä on, että asiakas on ilmoittanut myyjälle voimassa olevan sähköpostiosoitteensa ja hyväksyy hinnanmuutosilmoituksen lähettämisen sähköpostilla.


VarmaWatti

VarmaWatti

Sähköenergian hinnat ovat kiinteät sopimuskauden ajan. Sopimuskaudella tapahtuvat alv-muutokset tai muut veroluonteiset maksumuutokset viedään hintoihin sellaisenaan. Määräaikainen sopimus jatkuu määräajan umpeutumisen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena. Sopimus noudattaa Lahti Energia Oy:n kulloinkin toistaiseksi voimassa olevia hintoja, ellei asiakas ole tehnyt uutta määräaikaista myyntisopimusta tai ellei jompikumpi sopijapuolista ole kahden viikon irtisanomisajalla irtisanonut sopimusta.

Sopimus on määräaikainen sähköenergian myynnin osalta, eikä sitä voi irtisanoa ennen sopimuskauden päättymistä. Kumpikin sopijapuoli saa kuitenkin irtisanoa määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen käyttöpaikan vaihtuessa toiseksi esimerkiksi asiakkaan muuton takia kahden viikon irtisanomisajalla.


KotiWatti

KotiWatti

Sopimus on voimassa toistaiseksi, ja asiakas voi irtisanoa sopimuksen kahden viikon irtisanomisajalla.

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Hinnanmuutoksista ilmoitetaan vähintään kuukautta ennen uusien hintojen voimaantuloa.


ViimaWatti

ViimaWatti

Määräaikainen ViimaWatti

Sähköenergian hinnat ovat kiinteät sopimuskauden ajan. Sopimuskaudella tapahtuvat alv-muutokset ja muut veroluonteiset maksumuutokset viedään hintoihin sellaisenaan. Määräaikainen sopimus jatkuu määräajan umpeutumisen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena. Sopimus noudattaa Lahti Energia Oy:n kulloinkin toistaiseksi voimassa olevia hintoja, jollei asiakas ole tehnyt uutta määräaikaista myyntisopimusta tai jollei jompikumpi sopijapuolista ei ole kahden viikon irtisanomisajalla irtisanonut sopimusta.

Sähköenergian myynnin osalta sopimus on määräaikainen, eikä sitä voi irtisanoa ennen sopimuskauden päättymistä. Kumpikin sopijapuoli saa kuitenkin irtisanoa määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen, jos käyttöpaikka vaihtuu esimerkiksi asiakkaan muuton takia kahden viikon irtisanomisaikana.

Toistaiseksi voimassa oleva ViimaWatti

Sopimus on voimassa toistaiseksi, ja asiakas voi irtisanoa sopimuksen kahden viikon irtisanomisajalla.

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Hinnanmuutoksista ilmoitetaan vähintään kuukautta ennen uusien hintojen voimaantuloa.PörssiWatti

PörssiWatti

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kaksi viikkoa.

Myyjällä ei ole velvollisuutta solmia uutta PörssiWatti-sopimusta samalle asiakkaalle eikä samaan käyttöpaikkaan, mikäli edellisen PörssiWatti-sopimusjakson päättymisestä on kulunut vähemmän kuin 12 kuukautta.

Sähkön mittauksesta vastaa verkonhaltija. Sopimuksen voimaantulon edellytyksenä on, että asiakkaan sähkönkäyttöpaikka on varustettu tuntimittauslaitteistolla, joka rekisteröi asiakkaan sähkönkäytön tunneittain ja jonka verkonhaltija välittää myyjän käyttöön.

Laskutus tapahtuu kuukausittain. Hinta muodostuu perusmaksusta ja energiamaksusta. Energiamaksu on sidottu sähköpörssin (sopimuksentekohetkellä Nord Pool Spot AS) ilmoittamaan Suomen hinta-alueen tuntispot-hintaan. Laskutus perustuu verkonhaltijan myyjälle välittämään tuntiaikasarjaan.

Energiamaksu saadaan kertomalla laskutusjakson jokaisen tunnin energiankulutus vastaavan tunnin edellä määritellyllä spot-hinnalla, johon on lisätty myyjän marginaali ja arvonlisävero, ja laskemalla tuntikohtaiset hinnat yhteen. Tuntikohtaisia hintoja ei eritellä sähkölaskulla. Tuntikohtaiset kulutustiedot ovat asiakkaan nähtävissä onlinepalvelussa https://online.lahtienergia.fi Tuntikohtaiset verottomat spot-hinnat ovat asiakkaan nähtävissä osoitteessa www.nordpoolspot.com

Sopimusehtojen tai hintojen (perusmaksu, marginaali) muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Asiakkaan energiahinta on sidottu sähköpörssin Suomen hinta-alueen tuntispot-hintaan sähkönmyyntiehtojen SME2014 kohdan 8.2. mukaisesti, joten tuntispot-hinnan vaihtelut eivät ole hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista myyjä olisi velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle.


FirmaWatti

FirmaWatti

Sähköenergian hinnat ovat kiinteät sopimuskauden ajan. Sopimuskaudella tapahtuvat alv-muutokset ja muut veroluonteiset maksumuutokset viedään hintoihin sellaisenaan. Määräaikainen sopimus jatkuu määräajan umpeutumisen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena. Sopimus noudattaa Lahti Energia Oy:n kulloinkin toistaiseksi voimassa olevia hintoja, ellei asiakas ole tehnyt uutta määräaikaista myyntisopimusta tai ellei jompikumpi sopijapuolista ole kahden viikon irtisanomisajalla irtisanonut sopimusta.

Sähköenergian myynnin osalta sopimus on määräaikainen, eikä sitä voi irtisanoa ennen sopimuskauden päättymistä. Kumpikin sopijapuoli saa kuitenkin irtisanoa määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen, jos käyttöpaikka vaihtuu esimerkiksi asiakkaan muuton takia, kahden viikon irtisanomisajalla.


  • Jaa tämä sivu