Myydyn sähkön alkuperä

Lahti Energian myymä sähkö on sekä itse tuotettua että muualta hankittua. Energiaa hankitaan EPV Energia Oy:stä ja Suomen Hyötytuuli Oy:stä, joissa Lahti Energia on osakkaana. Sähköä ostetaan myös pörssistä.

Vuonna 2018 myyty sähkö jakautui energialähteiden mukaan:

Myydyn sähkön alkuperä vuonna 2018

Myydyn sähkön alkuperä.JPG


Laskennassa on käytetty Energiaviraston julkaisemaa vuoden 2018 kansallista jäännösjakaumaa.

Sähkön tuotannossa syntyneen hiilidioksidin ominaispäästö oli  241,00 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 1,314 mg/kWh.

ViimaWatti-sähkönä myymämme sähkö on alkuperätakuilla varmennettua ja 100-prosenttisesti tuulivoimalla tuotettua.


Sähkön tuotanto

Vuonna 2020 Lahti Energian tuottama sähkö muuttuu lähes kokonaan päästöttömäksi. Alla olevasta kuvaajasta on helppo havaita Lahti Energian energiakäännös sähköntuotannon osalta.

Lahti Energian sähköntuotanto tuotantomuodoittain 2010–2020 (GWh)

  • Jaa tämä sivu