Myydyn sähkön alkuperä

Lahti Energian myymä sähkö on sekä itse tuotettua että muualta hankittua. Energiaa hankitaan EPV Energia Oy:stä ja Suomen Hyötytuuli Oy:stä, joissa Lahti Energia on osakkaana. Sähköä ostetaan myös pörssistä.

Vuonna 2017 myyty sähkö jakautui energialähteiden mukaan:

Myydyn sähkön alkuperä vuonna 2017

2017_sähkön-alkuperä_muokattu.jpg


Laskennassa on käytetty Energiaviraston julkaisemaa vuoden 2017 kansallista jäännösjakaumaa.

Sähkön tuotannossa syntyneen hiilidioksidin ominaispäästö oli 150,58 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 0,952 mg/kWh.

ViimaWatti-sähkönä myymämme sähkö on alkuperätakuilla varmennettua ja 100-prosenttisesti tuulivoimalla tuotettua.

  • Jaa tämä sivu