Myydyn sähkön alkuperä

Lahti Energian myymä sähkö on sekä itse tuotettua että muualta hankittua. Energiaa hankitaan EPV Energia Oy:stä ja Suomen Hyötytuuli Oy:stä, joissa Lahti Energia on osakkaana. Sähköä ostetaan myös pörssistä.

Vuonna 2019 myyty sähkö jakautui energialähteiden mukaan:

Myydyn sähkön alkuperä vuonna 2019

Myydyn sähkön alkuperä 2019.jpg


Laskennassa on käytetty Energiaviraston julkaisemaa vuoden 2019 kansallista jäännösjakaumaa.

Sähkön kokonaismyynnin hiilidioksidin ominaispäästö oli 211,62 gCO2/kWh. Käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 1,493 mg/kWh.

ViimaWatti-sähkönä myymämme sähkö on alkuperätakuilla varmennettua ja 100-prosenttisesti tuulivoimalla tuotettua.


Sähkön tuotanto

Vuonna 2020 Lahti Energian tuottama sähkö muuttuu lähes kokonaan päästöttömäksi. Alla olevasta kuvaajasta on helppo havaita Lahti Energian energiakäännös sähköntuotannon osalta.

Lahti Energian sähköntuotanto tuotantomuodoittain 2010–2020 (GWh)

  • Jaa tämä sivu