Liittymismaksut 1.1.2020

Alla maksuperusteet ja hinnat liittyessäsi sähköverkkoon pienjänniteverkossa. Liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia sekä vapaat arvonlisäverosta.

Tulostettava hinnasto

LE-Sähköverkon liittymismaksun sisältö muuttui 1.1.2020 alkaen. Lue lisää tiedotteesta!

Liittymismaksuperusteet ja -hinnat pienjänniteverkossa

Liittymismaksu sisältää liittymän kytkennän, mahdolliset kaapelijatkot ja yhden mittarin asennuksen. Lisämittarit veloitetaan palveluhinnaston mukaisesti.

Pääsulake (A) Vyöhyke 1 Vyöhyke 2 A Vyöhyke 2 B Vyöhyke 3A Vyöhyke 3B
3 x 25 A 1 535 € 2 380 € 3 700 € *  
3 x 35 A 2 052 € 3 230 € 4 970 € *  
3 x 50 A 2 560 € 4 445 € * *  
3 x 63 A 3 085 € 5 400 € * *  
3 x 125 A 5 130 € 9 130 €** * *  
3 x 200 A 7 920 € 14 015 €** * *  
3 x 250 A 9 900 € 17 520 €** * *  
3 x 400 A 15 380 € 27 350 €** * *  
3 x 600 A 23 040 € 40 800 €** * *  
yli 3 x 600 A 38,40 €/A 68 €/A * *  
Hyvitys 1x25 A 890 € 810 € 1 420 € *  
3-vaiheistaminen
3 x 25 A
645 € 1 570 € 2 280 € *  
Pienliittymä <= 500 W         580 € +
rak.kust.

*) Vähintään etäisimmän hinnoitellun vyöhykkeen mukainen sulakekohtainen liittymismaksu. Jos joudutaan rakentamaan uutta verkkoa tai vahvistamaan entistä, liittymismaksu määräytyy vahvistamis- ja rakentamiskustannusten mukaan.

**) Liittymismaksu on hinnaston mukainen, mikäli liittymäkustannukset eivät nouse hinnaston hintaa korkeammaksi. Muutoin hinta on tarjouksen mukainen.

Vyöhyke 1
Voimassaoleva asemakaava-alue. Ei koske ranta-asemakaavoja eikä vanhoja rantakaavoja.

Vyöhyke 2A

Voimassa asemakaava-alueen ulkopuolella. Sähkönkäyttöpaikan suoraan mitattu etäisyys muuntajasta enintään 400 m.

Vyöhyke 2B

Voimassa asemakaava-alueen ulkopuolella. Sähkönkäyttöpaikan suoraan mainittu etäisyys muuntajasta 400-600 m. Sulakekoko 25-35 A.

Vyöhyke 3A
Muut kuin vyöhykkeisiin 1, 2A tai 2B kuuluvat alueet.
 Liittymismaksu perustuu joko aluehintaan tai tapauskohtaiseen hinnoitteluun ja on aina vähintään etäisimmän hinnoitellun vyöhykkeen hinnan suuruinen.

Vyöhyke 3B
Liittymisteho enintään 500 W (1 x 10-16 A) 
esimerkiksi kaapeli-tv-vahvistimet, valotaulut, liikenteenohjaus- ja valvontalaitteet. Liittymiin suositellaan mittausta.

Sähkön pientuotannon liittymismaksu

Alle 2 MVA:n tuotantolaitoksilta peritään ne rakentamiskustannukset, jotka muodostuvat yksinomaan tuotantolaitosta palvelevan verkonosan ja laitteistojen rakentamisesta. Kohteissa, joissa on sähköntuotannon ohella sähkönkulutusta, veloitetaan liittymismaksu sähkönkäyttökohteita koskevien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti.

Liittymän ylläpito

Mikäli liittyjä haluaa pitää liittymissopimuksensa voimassa, vaikka verkkopalvelua koskeva sopimus ei ole voimassa, on hänen korvattava ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Ylläpitosopimuksesta kieltäytymistä pidetään olennaisena sopimusrikkomuksena, joka johtaa liittymissopimuksen purkamiseen. (Liittymisehdot LE2019, kohta 5 &11)

Liittymän ylläpitomaksu laskutetaan verkkopalveluhinnaston mukaan.

  • Jaa tämä sivu