Liittymismaksut 1.12.2020

Alla maksuperusteet ja hinnat liittyessäsi sähköverkkoon pienjänniteverkossa. Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia, ja ne sisältävät 24 prosentin arvonlisäveron. Liittymismaksut eivät ole palautuskelpoisia.

Tulostettava hinnasto

Liittymismaksuperusteet ja -hinnat pienjänniteverkossa

Liittymismaksu sisältää liittymän kytkennän, mahdolliset kaapelijatkot ja mittareiden asennuksen.

Pääsulake (A) Vyöhyke 1 A Vyöhyke 1 B Vyöhyke 2 A Vyöhyke 2B Vyöhyke 3
3 x 25 A 1 903 € 6 064 € 2 951 € 4 588 €  
3 x 35 A 2 544 € 6 480 € 4 005 € 6 163 €  
3 x 50 A 3 174 € 7 105 € 5 512 € 7 395 €  
3 x 63 A 3 825 € 7 647 € 6 696 € 8 874 €  
3 x 125 A 6 361 € 14 012 € 11 321 €    
3 x 200 A 9 821 € 18 378 € 17 379 €    
3 x 250 A 12 276 € 20 461 € 21 725 €    
3 x 400 A 19 071 € 29 811 € 28 954 €    
3 x 600 A 28 570 € 44 345 € 50 592 €    
yli 3 x 600 A 47,60 €/A 73 €/A 84,30 €/A    
Hyvitys 1x25 A 1 103 €   1 004 € 1 761 €  
3-vaiheistaminen
3 x 25 A
800 €   1 947 € 2 827 €  
Pienliittymä (1-vaiheinen), alle 500 W 720 € + rakentamiskustannukset

Vyöhyke 1 A

Voimassaolevan asemakaava-alueen rakennustonttien käyttötarkoituksen mukaiset ensimmäiset liittymät. Myös asemakaava-alueen ulkopuolella, kun liittymispisteen etäisyys on enintään 50 m verkkoyhtiön muuntamosta. Ei koske ranta-asemakaavoja eikä vanhoja rantakaavoja.

Vyöhyke 1 B

Voimassaolevan asemakaava-alueen katualueille, puistoihin tai muille yleisille alueille rakennettavat liittymät. Myös tonteille rakennettavat muut kuin tontin käyttötarkoituksen mukaiset ensimmäiset sähköliittymät.

Vyöhyke 2 A
Voimassa asemakaava-alueen ulkopuolella. Liittymispisteen suoraan mitattu etäisyys muuntamosta 50 - 400 m.

Vyöhyke 2B
Voimassa asemakaava-alueen ulkopuolella. Liittymispisteen suoraan mitattu etäisyys muuntamosta 400-600 m. Sulakekoko 25-63 A.

Vyöhyke 3
Muut kuin vyöhykkeisiin 1 A, 1 B, 2A tai 2B kuuluvat alueet.
 Liittymismaksu perustuu joko aluehintaan tai tapauskohtaiseen hinnoitteluun ja on aina vähintään etäisimmän hinnoitellun vyöhykkeen hinnan suuruinen.

Pienliittymän liittymisteho on enintään 500 W (1x10 - 16 A). Myös pienliittymään asennetaan aina mittaus.

Muut liittymismaksuun liittyvät ehdot

Vyöhykehinnoittelun soveltaminen:
Vyöhykehinnoittelun käyttämisen edellytyksenä on, että verkko voidaan rakentaa tavanomaisia teknisiä ratkaisuja käyttäen ja normaalein johtoreittikäytännöin ja -korvauksin.

Liittymän pääsulakekoon suurentaminen:
Liittymän pääsulakkeita suurennettaessa lisäliittymismaksu on uuden ja vanhan sulakekoon mukaisten maksujen erotus. Vanhoissa liittymissä, joissa ei ole olemassa virtamäärältään (A) sidottua sopimusta, liittymisluokka määritellään joko pääsulakekoon tai liittymisjohdon kuormitettavuuden mukaan riippuen siitä, kumpi on alhaisempi.

Liittymän pääsulakekoon pienentäminen:

Liittymän pääsulakekokoa pienennettäessä liittymismaksua ei hyvitetä liittyjälle.

Sähkön pientuotannon liittymismaksu

Tuotantolaitoksilta peritään ne rakentamiskustannukset, jotka muodostuvat yksinomaan tuotantolaitosta palvelevan verkonosan ja laitteistojen rakentamisesta. Kohteissa, joissa on sähköntuotannon ohella sähkönkulutusta, veloitetaan liittymismaksu sähkönkäyttökohteita koskevien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti. Liittymismaksua ei peritä uudelleen jo sähköverkkoon liitetyistä kohteista, joihin jälkikäteen rakennetaan sähkön pientuotantolaitos.

Liittymän ylläpito

Mikäli liittyjä haluaa pitää liittymissopimuksensa voimassa, vaikka verkkopalvelua koskeva sopimus ei ole voimassa, on hänen korvattava ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Ylläpitosopimuksesta kieltäytymistä pidetään olennaisena sopimusrikkomuksena, joka johtaa liittymissopimuksen purkamiseen. (Liittymisehdot LE2019, kohta 5 &11)

Liittymän ylläpitomaksu laskutetaan verkkopalveluhinnaston mukaan.

  • Jaa tämä sivu