Verkkopalveluhinnasto

1.8.2019 alkaen

Tulostettava hinnasto

Sähkön siirtotuotteet LE-Sähköverkko Oy:n jakelualueella

Yleissiirto Alv 0% Alv 24%
Perusmaksu 4,80 5,95 €/kk
Siirtomaksu 3,45 4,28 snt/kWh
Yösiirto    
Perusmaksu 10,50 13,02 €/kk
Siirtomaksu päivä klo 7-22 3,89 4,82 snt/kWh
Siirtomaksu yö klo 22-7 1,65 2,05 snt/kWh

Yleis- ja yösiirtotuotteet ovat käytettävissä useamman kuin yhden käyttöpaikan liittymillä, kun sulakekoko on enintään 3x50 A. Yösiirto edellyttää 3-vaiheliittymän.

Sähkön tehosiirtotuotteet LE-Sähköverkko Oy:n jakelualueella

Yleissiirto Teho Alv 0% Alv 24%
Perusmaksu 5,20 6,45 €/kk
Tehomaksu 0,70 0,87 €/kW,kk
Siirtomaksu 2,76 3,42 snt/kWh
Yösiirto Teho    
Perusmaksu 10,50 13,02 €/kk
Tehomaksu 0,70 0,87 €/kW,kk
Siirtomaksu päivä klo 7-22 3,10 3,84 snt/kWh
Siirtomaksu yö 22-7 1,28 1,59 snt/kWh
PJ-Tehosiirto    
Perusmaksu 50 62 €/kk
Tehomaksu 3,62 4,49 €/kW,kk
Loistehomaksu 2,42 3,00 €/kVAr,kk
Siirtomaksu 1,58 1,96 snt/kWh
KJ-Tehosiirto    
Perusmaksu 200 248 €/kk
Tehomaksu 2,55 3,16 €/kW,kk
Loistehomaksu 2,42 3,00 €/kVAr,kk
Siirtomaksu 0,86 1,07 snt/kWh

KJ-Tehosiirto-tuote on käytettävissä 10 kV:n ja 20 kV:n jännitetasoilla. Loistehon ilmaisosuus on 20 %, kunkin kuukauden mitatusta pätötehosta. Loistehon verkkoon syöttö on kielletty.

Tehomaksun laskutusteho määräytyy edellisen 12 kuukauden aikana mitatun suurimman, tunnin aikana kulutetun energiamäärän mukaan. Verkkopalvelutuotteen vaihtaminen on maksutonta, kun edellisestä vaihdosta on kulunut vähintään 12 kuukautta. Tuotteet ovat vapaavalintaisia hinnastossa mainituin rajoituksin. Sähkövero peritään kaikesta asiakkaille jaetusta sähköenergiasta.


Liittymän ylläpito

Mikäli liittyjä haluaa pitää liittymissopimuksensa voimassa, vaikka verkkopalvelua koskevaa sopimusta ei ole voimassa, hänen on korvattava ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Ylläpitosopimuksesta kieltäytymistä pidetään olennaisena sopimusrikkomuksena, joka johtaa liittymissopimuksen purkamiseen. (Liittymisehdot LE2019, kohta 5 & 11)

  alv 0% alv 24%
Perusmaksu korkeintaan 3x63A 5,20 6,45 €/kk
Perusmaksu > 3x63A 10,50 13,02 €/kk

Lisäksi veloitetaan liittymän muutostyöt palveluhinnaston mukaan.

Pientuotannon siirto

  Alv 0% Alv 24%
Siirtomaksu 0,07 0,09 snt/kWh


Sähkövero

  alv 0% alv 24%
Veroluokka I 2,2530 2,7937 snt/kWh
Veroluokka II (1.1.2021 alkaen) 0,063 0,07812 snt/kWh

Sähkövero peritään kaikesta jakeluverkon kautta asiakkaille jaetusta sähköenergiasta.

  • Sähköveroluokkaan I kuuluvat yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakennusala, palvelualan yritykset sekä julkinen sektori.
  • Sähköveroluokkaan II kuuluvat valmistava teollisuus, kaivostoiminta, louhinta tai ammattimainen kasvihuoneviljely.

Kaikki asiakkaamme kuuluvat automaattisesti veroluokkaan I, elleivät he ole muuta ilmoittaneet. Jotta verotus voidaan toteuttaa veroluokan II mukaisesti, tulee yrityksen täyttää asiaankuuluva lomake.

  • Jaa tämä sivu