Ohjeet sähkön pientuotantoon

Sähkön pientuotantoa ovat kaikki teholtaan enintään 2 MVA:n tuotantolaitteistot. Sähköä tuotetaan pienimuotoisesti yleisemmin aurinkoenergialla, tuulivoimalla ja pienvesivoimalla, mutta myös pienimuotoisella yhdistetyllä sähkön ja lämmöntuotannolla sekä biokaasulla.

Sähkön pientuotannosta tulee aina tehdä ilmoitus paikalliselle jakeluverkkoyhtiölle. Verkkoon syötöstä tehdään tuottajan kanssa erillinen verkkopalvelusopimus. Alla ohjeistetaan, kuinka tuotantolaitos liitetään sähköverkkoon.

Toimi näin

1. Ota yhteyttä sähköurakoitsijaan, joka vastaa laitteen asentamisesta ja siitä, että laite on määräysten mukainen. Varmista, että sinulla on tarvittavat luvat pientuotantolaitoksen asentamiseen. Osa laitteistoista saattaa vaatia rakennus- tai toimenpideluvan kunnan rakennusvalvonnasta.

2. Sähköurakoitsija ottaa yhteyttä LE-Sähköverkon liittymämyyntiin, jossa käydään läpi liittämisen tekniset yksityiskohdat. Ilmoitus pientuotannon ja/tai sähkövaraston liittämisestä tehdään yleistietolomakkeella vähintään 2 viikkoa ennen haluttua kytkentäpäivää osoitteeseen liittymat@lahtienergia.fi.

Ohjeet:

Sähkötuotantolaitoksen liittäminen jakeluverkkoon
Enintään 100 kVA sähkötuotantolaitoksen liittäminen jakeluverkkoon
Yli 100 kVA sähkötuotantolaitoksen liittäminen jakeluverkkoon (2019 ehtojen mukainen päivitys tulossa)

3. Yleistietolomakkeen saatuaan verkkoyhtiö perustaa tuotannon käyttöpaikan sekä tekee verkkopalvelusopimuksen. Lisäksi järjestetään pientuotantolaitoksen mittarointi, jossa mitataan erikseen verkosta otettu ja verkkoon syötetty energia. Sähkönkäytön ja -tuotannon välillä ei ole netotusta, eli samalla tunnilla voi olla sekä verkkoon syötettyä että verkosta otettua energiaa.

Ennen liittämistä voitte olla yhteydessä sähkön myyntiyhtiöihin sähkön pientuotannon ylijäämäsähkön myynnistä. Verkkoyhtiönä LE-Sähköverkko Oy ei voi toimia ylijäämäsähkön ostajana.

4. Sähköurakoitsija tekee laitteen kytkennästä käyttöönottotarkastuksen. Testauspöytäkirja toimitetaan liittymat@lahtienergia.fi-osoitteeseen. Kun käyttöönottotarkastuksen testauspöytäkirja on toimitettu, verkkoyhtiö antaa kytkentäluvan.

Sopimusehdot:

Energiateollisuus ry:n suosittelemissa ehdoissa pientuotannon ehdot sisältyvät sähköverkon liittymis- ja verkkopalveluehtoihin. Katso ehdot täältä.

Mikäli sinulla on kysymyksiä pientuotannon liittämisestä sähköverkkoon,
ota yhteyttä liittymämyyntiimme!

  • Jaa tämä sivu