Vahingonkorvaus

Sähkön loppukäyttäjällä on verkkopalveluehtojen mukaan oikeus vahingonkorvaukseen, kun käyttäjän omaisuuteen on syntynyt välitön vahinko verkkopalvelun virheen seurauksena. Korvattavia välittömiä vahinkoja ovat tyypillisesti suoraan sähkölaitteisiin syntyneet vauriot.

Vauriot ovat syntyneet tyypillisesti tilanteissa, joissa sähkön laatu ei ole ollut standardien mukaista (esim. nollavika tai pitkäkestoinen yli- tai alijännite). Asiakkaan sähkölaitteiden tulee kestää normaaliin sähkön laatuun kuuluvat sähkötoimituksen keskeytykset, jotka aiheutuvat verkon suojalaitteiden toiminnasta tai verkossa suoritetuista välttämättömistä huoltotöistä.

Käyttäjällä on verkkopalveluehtojen mukaan oikeus saada vahingonkorvausta verkkopalveluvirheen seurauksena syntyneestä välillisestä vahingosta vain, mikäli virhe on aiheutunut verkonhaltijan huolimattomuudesta. Välillisenä vahinkona pidetään muun muassa ansion menetystä. Myös vahinko, joka perustuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta, on välillinen vahinko. Tällöin kyseessä tulee olla sähkönkäyttöpaikan käyttöhyödyn olennainen menetys.

Vahingonkorvauksesta tulee aina tehdä verkonhaltijalle osoitettu, kirjallinen vahingonkorvausvaatimus, johon on liitettävä haettavan korvauksen määrään liittyvät dokumentit. Käyttäjän vakuutusturvasta riippuen käyttäjällä voi olla myös mahdollisuus saada vaihtoehtoisesti vahingonkorvausta myös omalta vakuutusyhtiöltään.

Vahingon sattuessa lähetä kirjallinen vahingonkorvaushakemus postitse osoitteeseen:

LE-Sähköverkko Oy
PL 93
15140 Lahti

tai sähköpostitse reklamaatiot@lahtienergia.fi
Tutkimme ja arvioimme kaikki korvaushakemukset tapauskohtaisesti.

 


Korvauksia koskevat erimielisyydet

Jos korvauksia koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

 

  • Jaa tämä sivu