Sähköurakointi ja sähkösuunnittelu LE-Sähköverkko Oy:n alueella onnistuvat ST 13.31:n mitoitusohjeita sekä Lahti Energian ja LE-Sähköverkon urakoitsijaohjeita noudattamalla.

Sähköurakointi ja -suunnittelu LE-Sähköverkko Oy:n alueella

Sähköurakoinnissa ja -suunnittelussa noudatetaan aina ST 13.31:n mitoitusohjeita sekä Lahti Energian ja LE-Sähköverkon urakoitsijaohjeita.

Liittymän kytkentä- ja mittarointitilaus

Liittymällä tulee olla voimassa oleva liittymissopimus ennen kytkentä- ja mittarointitilausta. Kytkentä- ja mittarointitilaus tehdään LE-Sähköverkon ilmoituslomakkeella. Liittymä voidaan kytkeä, kun liittymiskaapelin tarkastuspöytäkirja on hyväksytty. Sähkönkulutusmittarit pyritään asentamaan 14 vuorokauden kuluessa liittymätilauksesta ja sähkönmyyntisopimuksen rekisteröitymisestä. Lue lisää kytkentä- ja mittarointitilauksista!

Pääkeskustila ja lukitukset

Sähköpääkeskustilan tulee yleensä sijaita rakennuksen kadun puoleisessa osassa. Pääkeskustilan ja keskuksen edessä olevan hoitokäytävän mitoituksen on oltava SFS 6000-8-810:n mukainen. Lue lisää pääkeskustilasta ja lukituksista.

Sähköenergian mittaus

Mittauskytkennät suoritetaan voimassa olevien SFS-standardien (3381, 3382, 2537 ja 2538) ja Energiateollisuuden vapaan sähkökaupan mittaussuosituksen mukaisesti. Lue lisää sähköenergian mittauksista.

Etämittauksessa huomioitavaa

Tilaa sähköliittymän mittarointipyynnöt vähintään kaksi viikkoa ennen haluttua mittarointipäivää. Lue lisää etämittauksista.

Työmaasähköliittymät

Työmaakeskuksen ja mittarin kytkentätilaus on tehtävä riittävän ajoissa verkostourakoitsijalle tai Lahti Energialle. Tilattaessa tulee toimittaa tarkka selvitys rakennuspaikasta. Lue lisää työmaasähköliittymistä.

  • Jaa tämä sivu