Etämittauksessa huomioitavaa

Kaikki uudet sähköenergian mittalaitteet ovat etäluettavia. Mittalaitteilta on oltava yhteys matkaviestinverkkoihin. Kuuluvuuden varmistamiseksi yksittäiseltä mittalaitteelta tulee tehdä reittivaraus antennikaapelille mittalaitetilan ja ulkoseinän välille.

Kun kyseessä on rakennus, jossa on useampia mittalaitetiloja, tulee jokaisesta erillisestä mittalaitetilasta olla reittivaraus antennikaapelille mittalaitetilan ja ulkoseinän välillä. Antennikaapelireitti voi olla esimerkiksi muoviputki JM25 tai kaapelihylly. Vastuu antennikaapelireittien järjestämisestä on liittyjällä.

Etämittari asennetaan, kun

  • huoneisto- , tila- ja ryhmäkeskusnumeroinnit ovat yhdenmukaiset ja paikoillaan mittauskeskuksen merkintöjen ja huoneisto numerointien kanssa,
  • jokaiselle asennettavalle mittarille saadaan jännite, jotta voidaan varmistua etäluettavan mittarin oikeasta asentumisesta luentajärjestelmään,
  • mittalaitetilassa on riittävän hyvä 3G/2G kentänvoimakkuus (minimi -85 dBm), tai kenttä pystytään saamaan aikaiseksi lisäantennin avulla,
  • saneerauskohteissa vanha mittari voidaan poistaa uuden mittarin asennuksen yhteydessä,
  • saneerauskohteissa sähköurakoitsija on valmistellut mahdollisimman suuren kokonaisuuden (esim. porras) mittarointeja kohteeseen yhdellä kertaa. Tällä varmistetaan mittarien oikea-aikainen asennus luentajärjestelmään sekä vältetään verkonrakentajan ylimääräiset käyntikerrat käyttöpaikalla.


Mikäli saneerauskohteissa ison mittarikokonaisuuden (esim. porras) vaihtaminen ei järjesty sähköurakoitsijalta yhdellä kertaa, edellytämme, että

  • verkonrakennusurakoitsija asentaa ja kytkee mittarit valmiiksi yhteismittauskeskuksiin raportoimatta niitä järjestelmään,
  • sähköurakoitsija merkitsee huoneistokohtaisesti jokaiseen kyseisen portaan mittariin jännitteen ensimmäisen kytkentähetken (päivämäärä ja kellonaika tunnin tarkkuudella) esimerkiksi ”maalarinteipillä” mittarin päälle,
  • kun koko portaan mittarit on saatu jännitteeseen, sähköurakoitsija ilmoittaa kyseiselle verkonrakennusurakoitsijalle tai LE-Sähköverkko Oy:n liittymämyyntiin sen valmistumisesta,
  • verkonrakennusurakoitsija käy raportoimassa mittarinvaihdot porras kerrallaan takautuvalla raportoinnilla mittarissa olevan merkinnän mukaan niin, että luentajärjestelmässä on oikea päivämäärä ja tunti.


Sähköurakoitsija ei saa poistaa, siirtää tai asentaa LE-Sähköverkko Oy:n mittareita ilman LE-Sähköverkko Oy:n liittymämyynnin lupaa. Luvatta tehdystä mittarin poistosta/siirrosta/asennuksesta laskutetaan sähköurakoitsijalta mittareiden asennusmaksut sekä selvitystyöstä ja tietojärjestelmiin tehdyistä tietojen korjauksista aiheutuneet kustannukset.

  • Jaa tämä sivu