Liittymän kytkentä- ja mittarointilaus

Liittymissopimus ja sopimus liittymisjohdon rakentamisesta tulee tehdä aina ennen liittymän kytkentä- ja mittarointitilausta. Liittymä voidaan kytkeä vasta, kun sähköurakoitsija on osoittanut, että sähkölaitteiston määräysten mukainen käyttöönottotarkastus on tehty. Lisäksi urakoitsijan tulee osoittaa, että jakelualueen verkko on valmiina tontin rajalla.

Sähköurakoitsijan tulee tilata sähköliittymän kytkentä- ja mittarointipyynnöt vähintään 14 arkipäivää ennen haluttua kytkentä- ja mittarointipäivää. Yksittäinen mittarointi tilataan LE-Sähköverkko Oy:n kytkentä- ja mittarointitilauslomakkeella (oikealla).

Lisämittarit veloitetaan liittymän haltijalta mittalaitteiden asentamisen jälkeen lukumäärän ja palveluhinnaston mukaisesti.

Muista monimittarointilomake

Mikäli kiinteistössä on useita mittareita, käytetään lisäksi erillistä monimittarointi-ilmoituslomaketta, johon kirjataan ja eritellään tarvittavat mittaukset. Lisämittarit veloitetaan liittymän haltijalta mittalaitteiden asentamisen jälkeen lukumäärän ja palveluhinnaston mukaisesti.

Pientalojen kytkentä ja mittarointi suoritetaan yleensä liittymisjohdon kytkennän yhteydessä. Rivi- ja kerrostaloissa tai kiinteistöissä, joissa on useita mittareita, mittarointi suoritetaan rakennuksen valmistumisvaiheessa.

Toimita tiedot sähköpostitse

Liittymän kytkentä- ja mittarointitilauslomake toimitetaan s-postilla osoitteeseen if.aigreneithal@liittymattamyttiil

Liittymän kytkentä- ja mittarointitilaukseen tulee liittää tarkastuspöytäkirja sähkön liittymisjohdon käyttöönotosta sekä tarvittavat piirustukset, kuten tasopiirustus, pääkaavio ja nousujohtokaavio.

  • Jaa tämä sivu