Työmaasähköliittymät

Pientaloalueet

Pientaloaluille suositellaan tonttikeskuksen asentamista kaukolämpötaloja lukuun ottamatta. Keskuksesta voidaan ottaa työmaasähkö, ja rakennuksen valmistuttua keskus toimii liittymän pääkeskuksena. Työmaakeskus asennetaan yleensä tontille rakennettuun telineeseen ja kytketään väliaikaisesti liittymiskaapeliin.

Rivi- ja kerrostaloalueet

Työmaakeskus asennetaan rakennustyömaa-alueelle tarkoituksenmukaiseen paikkaan. Verkkoyhtiön kanssa on etukäteen sovittava, mistä verkon kohdasta työmaakeskusliittymä asennetaan.

Työmaasähköliittymän kytkentätilaus

Työmaakeskuksen ja mittarin kytkentätilaus on tehtävä verkostourakoitsijalle tai LE-Sähköverkolle riittävän ajoissa ennen haluttua kytkentäpäivää. Tilattaessa tulee toimittaa tarkka selvitys rakennuspaikasta.

Työmaasähköliittymän irrotus

Työmaakeskus irrotetaan yleensä silloin, kun pysyvä liittymä kytketään. Sähköurakoitsijan tulee huolehtia, ettei sähkön tarvetta työmaakeskuksen kautta enää tällöin ole.

Jos rakentaja haluaa pitää työmaakeskuksen käytössä vielä pysyvän liittymän kytkennän jälkeen, laskutetaan irrotustyöstä erikseen.

  • Jaa tämä sivu