Turvallisuus

Henkilöstön ja sidosryhmien turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa Lahti Energian toimintaa. Pyrimme luomaan henkilöstöllemme terveellisen ja turvallisen työympäristön sekä parantamaan turvallisuustasoamme jatkuvasti.

Kannustamme työntekijöitämme kirjaamaan turvallisuushavaintojaan ja osallistumaan turvallisuusasioiden kehittämiseen. Karttuva tilastotieto paljastaa positiivisen kehityksen: tapaturmataajuus on laskenut viiden vuoden aikana puoleen lähtöarvostaan. Myös tapaturmista johtuneiden poissaolopäivien määrä on puolittunut viimeisen kahden vuoden aikana.

Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme hyvää turvallisuustasoa. Rakennustyömaillamme työskenteleviltä edellytämme voimassa olevaa työturvallisuuskorttia ja Kymijärven voimalaitoksilla työskenteleviltä turvallisuusperehdytyksen suorittamista.

Kymijärven voimalaitoksen turvallisuusperehdytys

Voimalaitoksillamme käsitellään vaarallisiksi luokiteltuja kemikaaleja sekä kevyttä polttoöljyä. Aineet säilytetään turvallisesti aidatulla voimalaitosalueella, mutta lähialueiden asukkaiden on silti hyvä tietää alueen toiminnasta.

Lue lisää lähialueen asukkaille säännöllisesti jaettavasta turvallisuusesitteestä.

Kymijärven voimalaitoksen turvallisuusesite
Säkerhetsinfo kraftverk vid Kymijärvi

Olemme Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenyritys.

Työpaikkatapaturmien määrä ja niistä aiheutuneiden
poissaolopäivien määrä konsernissa vuosina 2015
2019

 

 

 

  • Jaa tämä sivu