Vastuullisuus

Lahti Energia on avoin, yhteiskunnassa mukana oleva energiayhtiö. Tahdomme kehittää, haluamme saada aikaan ja tehdä aitoa yhteistyötä – tältä arvopohjalta rakennamme puhdasta ja hyvinvoivaa Lahden kaupunkiympäristöä.

Huomioimme liiketoiminnassamme ja päätöksissämme ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin ja toimimme sitä edistävästi. Keskitymme toiminnassamme sidosryhmiemme kannalta oleellisimpiin vastuullisuuskysymyksiin, jolloin pystymme niissä myös aitoihin toiminnan parannuksiin.

Tärkein tehtävämme on huolehtia asiakkaidemme sähkön ja lämmön häiriöttömästä jakelusta. Samaan aikaan toimimme taloudellisesti kannattavasti ja tuotamme osinkoa omistajallemme Lahden kaupungille. Lahti Energia toteuttaa tuloksellisesti molempia ydintehtäviään.

Keskeisenä tavoitteenamme on jatkuvasti vähentää toimintamme ympäristökuormitusta. Edellytämme myös toimittajiltamme laadukasta ja ympäristön huomioon ottavaa toimintaa. Haluamme turvata kaikille työntekijöillemme turvallisen ja terveellisen työympäristön.

Toimimme eettisten periaatteidemme mukaisesti ympäristöä säästäen, reilusti ja tasa-arvoisesti. Odotamme kaikilta työntekijöiltämme periaatteidemme mukaista toimintaa.

Lahti Energia -konserni toimii ISO 14001 -ympäristösertifikaatin ja OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuussertifikaatin mukaisesti. Sertifioitujen järjestelmien tarkoituksena on jatkuvasti kehittää ympäristö- ja turvallisuustyötämme ja sitouttaa henkilöstöä toiminnan parantamiseen.

  • Jaa tämä sivu