Toimintapolitiikka

Lahti Energia haluaa kaikilla toimillaan lisätä yhteiskunnallista vastuullisuuttaan. Huomioimme toiminnassamme aktiivisesti ympäristö- sekä turvallisuuskysymykset.

Lahti Energia -konsernin toimintapolitiikka perustuu konsernin visioon, strategiaan ja arvoihin.

Tärkeä osa konsernin toimintaa on henkilöstön työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta huolehtiminen. Olemme asettaneet koko konsernin laajuiseksi tavoitteeksi nolla tapaturmaa, ja tavoitteen avulla luomme kaikille turvallisen ja terveellisen työympäristön. Henkilöstöä ja sidosryhmiä suojellaan tapaturman vaaroilta työssä, ja turvallisuustasoa parannetaan jatkuvasti.

Kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti tavoitteenamme on myös vähentää ympäristökuormitusta kaikessa toiminnassamme. Olemme mukana kehittämässä ja käyttämässä ympäristöystävällistä, sähkön ja lämmön yhteistuotantoon perustuvaa energiatehokasta teknologiaa, jolla vähennämme fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Kannustamme asiakkaitamme energiansäästöön neuvonnan avulla ja panostamme energiatehokkuuteen myös omassa toiminnassamme energiatehokkuusopimustemme kautta.

Toimimme avoimessa yhteistyössä viranomaisten kanssa, ja noudatamme lain ja viranomaisten meille asettamia vaatimuksia kaikessa toiminnassamme. Tiedotamme asioistamme avoimesti. Edellytämme toimittajiltamme laadukasta sekä ympäristön huomioon ottavaa toimintaa.

Suunnitelmallisella toiminnalla takaamme riittävän turvallisuuden, ympäristö- ja muiden lakisääteisten vaatimusten täyttymisen, sekä prosessien jatkuvan parantamisen. Yhteistyöllä eri energia-alan toimijoiden kanssa haemme erityisosaamista ja skaalaetuja.

Varaudumme toimintaa uhkaaviin riskeihin säännöllisesti osana hallituksen ja johtoryhmän vuosikelloa. Toimintatapoja muutetaan, kun havaitaan oleellisia tavoitteita ja toimintaa uhkaavia riskejä. Riskienhallinta ulottuu myös kumppaneihin ja alihankkijoihin asti. Riskienhallinnalla tähdätään siihen, että liiketoimintojen vetäjien ja heidän alaisten on pystyttävä arvioimaan itse omia riskejään jokapäiväisessä työssään.

  • Jaa tämä sivu