Toimintapolitiikka

Lahti Energia haluaa kaikilla toimillaan lisätä yhteiskunnallista vastuullisuuttaan. Huomioimme toiminnassamme aktiivisesti ympäristö- sekä turvallisuuskysymykset.

Lahti Energia -konsernin toimintapolitiikka perustuu konsernin visioon, strategiaan ja arvoihin. Osana kaupunkikonsernia yhtiö tukee Lahden kaupungin yhteisiä strategisia tavoitteita ihmisten ja yritysten ympäristökaupunkina.

Henkilöstön työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa konsernin toimintaa. Olemme asettaneet koko konsernin laajuiseksi tavoitteeksi nolla tapaturmaa, ja tavoitteen avulla luomme kaikille turvallisen ja terveellisen työympäristön. Olemme sitoutuneet suojelemaan henkilöstöä ja sidosryhmiä tapaturman vaaroilta työssä, ja turvallisuustasoa parannetaan jatkuvasti.

Tavoitteenamme on vähentää ympäristökuormitusta kaikessa toiminnassamme. Vähennämme fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja kannustamme asiakkaitamme energiansäästöön. Lisäksi panostamme energiatehokkuuteen omassa toiminnassamme.

Toimimme avoimessa yhteistyössä viranomaisten kanssa, ja noudatamme lain sekä viranomaisten meille asettamia vaatimuksia kaikessa toiminnassamme. Tiedotamme asioistamme avoimesti. Edellytämme toimittajiltamme laadukasta sekä ympäristön huomioon ottavaa toimintaa.

Suunnitelmallisella toiminnalla takaamme riittävän turvallisuuden, ympäristö- ja muiden lakisääteisten vaatimusten täyttymisen sekä prosessien jatkuvan parantamisen. Yhteistyöllä eri energia-alan toimijoiden kanssa haemme erityisosaamista ja kustannustehokkuutta.

Varaudumme toimintaa uhkaaviin riskeihin systemaattisella riskienhallinnalla, joka ulottuu myös kumppaneihin ja alihankkijoihin asti.

Toimintapolitiikka on hyväksytty Lahti Energia Oy:n hallituksen kokouksessa 28.1.2019,  ja sitä päivitetään jatkuvasti.

 

  • Jaa tämä sivu