Työtä ympäristön hyväksi

Tavoitteenamme on vähentää ympäristökuormitusta kaikessa toiminnassamme ja toimittaa asiakkaillemme ympäristöystävällisesti tuotettua sähköä ja lämpöä. Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen panostamme korvaamalla fossiilisia polttoaineita kierrätys- ja biopolttoaineilla nykyisissä ja tulevissa voimalaitoksissamme.

Kiinnitämme huomiota toimintamme energiatehokkuuteen ja kannustamme myös asiakkaitamme energiansäästöön mm. neuvonnan avulla. Materiaalitehokuutta lisätäksemme etsimme tuotannossamme syntyville tuhkille aktiivisesti hyötykäyttökohteita. Tuhkaa on käytetty mm. tierakentamisessa ja meluvalleissa korvaamaan luonnon kiviainesta.

Toimimme avoimessa yhteistyössä viranomaisten kanssa ja noudatamme lain ja viranomaisten meille asettamia vaatimuksia. Tiedotamme ympäristöasioistamme avoimesti. Edellytämme myös toimittajiltamme laadukasta ja ympäristön huomioon ottavaa toimintaa.

Lahti Energia on mukana tukemassa tärkeää työtä Vesijärven tilan parantamiseksi toimimalla Vesijärvi-säätiön Ahti-päätukijana.


  • Jaa tämä sivu